Skrämmande videoanalys av Sverige

I följande film har Affe beskrivit hur dagens invandringspolitik förändrar demografin i vårt land.

Om detta kan man tycka olika saker, men en sak vi alla kan vara överens om!

Det gamla Sverige är på väg bort, ska vi omfamna det nya Sverige?mvh Ceasar

dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, dn, dn, dn, exp, exp, exp, exp, exp, exp, ab, ab
ab, ab, ab, ab, ab, gp, gp, gp, gp, hd

dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd
ex, ex, ex, ex, ex, ex, gp, gp, gp, gp, gp, gp, hd, hd, hd, ek, ek, ek

Moderna hjältar mot invandringspolitiken

I Sverige pågår nu parallella folkbildningsprojekt i syfte att informera medborgarna om de frågor som inte tillåts diskuteras i Sverige. I detta arbete har otaliga människor medverkat med allt fån små till stora bidrag.

Vad är syftet med folkbildningen? Varför skall den behöva föras av "gräsrötterna"?

Svaret är faktiskt ganska enkelt: I Sverige tillåts inte kritiker till den förda invandringspolitiken komma fram och i den mån man faktiskt tillåts komma fram så ser de etablerade medierna och politikerna till att smutskasta och förringa budskapet.

Man går ju så långt att man öppet deklarerar att man inte avser att låta kritikernas samlade röst få ngn bäring på den egentliga politiken.

Men hur många skulle ställa upp på nuvarande förljugenheter om de visste vad vi vet?
Troligtvis inte särskilt många.


Centralt i kampen för yttrandefrihet är de personer som trots tillmälen och påhopp står emot och kämpar i en motvind som bitvis genom åren nått orkanstyrka.
Dessa personer är vårt lands moderna hjältar, de har stått upp för oss andra.
De har inväntat vår väckelse. Det är dags att sluta upp bredvid dem och ge dem vår aktning.Jan Milld exemplifierar en modern Svensk hjälteexp, exp, exp, svd, svd, ab, ab, gp
dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd
ex, ex, ex, ex, ex, ex, ex, ex, gp, gp, gp, gp
syd, syd, syd, syd, blt, blt, blt, ekuriren, ekuriren, ekuriren, ekuriren

Journalister & Mörkläggningar

De är inte dagsfärska men de är precis lika aktuella idag som för två år sedan!

Jan Milld har under många år bevakat yttrandefriheten och demokratins trasiga själ som starkast exemplifieras av den sk debatten om asyl och invandringspolitik.Lyssna och njut och inte minst dröm om ett Sverige som tillämpade yttrandefriheten och som var beredd att stå upp för alla medborgarnas lika rätt till en röst för Sverige.

Särskilt intressant tycker jag det är med journalister eller politiker som å ena sidan anklagar etablissemanget för att inte tala klarspråk om invandringen och dess negativa konsekvenser, å andra sidan säger att några mörka krafter kan utnyttja bristen på klarspråk till att värva medlemmar och röster.


Jag säger istället: Låt inte extremisterna få fortsätta ljuga, förvanska, försköna. Låt oss tillämpa demokrati och yttrandefrihet fullt ut. De mörka krafterna är ju de nu styrande. De är dessa som uppenbarligen tjänar röster på att inte tala sanning.


Nåväl här är en Modern hjältes alster:


Finns det Svenskar?Finns det Svenskar?
Uploaded by criticalsource. - Up-to-the minute news videos.Be inte om ursäkt!

Mörkningar

mvh Ceasarab, ab, ab, ekuriren, ek, smp, smp, smp
exp, exp, exp, exp, exp, exp, dn, hd, gp, gp
exp, svd, ab, ab


dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd , svd, svd, svd, svd, gp ,
gp, gp, gp, gp, gp, gp, gp, gp, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, blt, dm
hd, hd, hd

Är alla främlingsfientliga nuförtiden?

Den kända humanisten Merit Wager, tidigare utsedd som Medborgarnas flyktingombudsman gick via sin blogg ut för att fråga sina läsare följande:

"Jag har under lång tid undrat över vad de i svenska medier och andra sammanhang så frekvent använda orden ”främlingsfientlig”, ”främlingsfientlighet” egentligen betyder. Vilken är innebörden av dessa begrepp enligt modernt svenskt språkbruk?

Jag hör och läser om ”främlingsfientlighet” ständigt och jämt, men har aldrig fått en definition på vad de personer (medier, politiker, ”vanligt folk”), som använder det i alla möjliga och omöjliga sammanhang menar med det."

 

Förslagen strömmade in och nedan är ett axplock av de beskrivningar Merit erhöll:

Granskningsnämnden för radio och tv anser t.ex. att:


”Av Dansk Folkepartis principprogram framgår att partiet är kritiskt till utomeuropeisk
invandring och för en strikt invandringspolitik. Det framgår också att partiet anser att
invandring utgör ett hot mot en dansk kulturidentitet. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att
beskrivningen av Dansk Folkeparti som ett främlingsfientligt parti strider mot kravet på opartiskhet i
Sveriges Radios sändningstillstånd.”

 

"Främlingsfientlig" har naturligtvis egentligen ingen vettig innebörd, men när det används i
gammelmedier och av gammelpolitiker betyder det "egenskapen att vara kritisk till världens
mest extrema och världens sämst skötta invandringspolitik, den svenska", eller en person som
har den egenskapen."

 

"Främlingsfientlig = "person som inte automatiskt är hundraprocentigt positiv till allt som har
med den svenska invandringspolitiken att göra, utan är kritisk och i värsta fall negativ till vissa
konsekvenser och kostnader när det gäller den svenska invandringspolitiken, och dessutom
anser att det skall vara tillåtet att diskutera dessa konsekvenser och kostnader."

 

”Främlingsfientlighet” är ett av politiker, journalister och mediafolk (själva boende i "vita
enklaver") påhittat ord för att vi andra som bor i "invandrargetton" ska hålla oss på mattan.
Skulle de "vita enklaverna" plötsligt översvämmas av människor från främmande länder, skulle
dessa politiker, journalister m.fl. som genom ett trollslag också bli "främlingsfientliga". ”Villapriserna
sjunker”, brukar det heta då. Mycket märkligt!

Jag skulle vilja påstå att det ligger i ALLA människors natur att man inte vill bli "översvämmad" av för
mycket främmande på för kort tid, eftersom det ligger i människans natur att man vill ha det bekanta runt
sig. Om det främmande kommer i små portioner kan det i allmänhet integreras.
Slutsatsen blir: ALLA människor är s.k. främlingsfientliga."

 

”Främlingsfientlighet”, ett adjektiv som används för att beskriva människor som ifrågasätter
gällande ordning vad gäller invandring. Det kan smetas ut jämt i tjocka lager eller häftas som en
etikett, androm till varnagel. Kanske för att brännmärka människor. När det väl är sagt och skrivet vet ju
alla att det rör sig om en människa som är rädd för att möta förändringar, som har fastnat i en stelnad
världsbild. Ett sätt att förminska andra, definiera problem och få tolkningsföreträde... Så tror jag."

 

"Det finns definitioner på Wikipedia och NE, men eftersom vi befinner oss i Sverige så har
ordet "främlingsfientlig" (liksom orden ”islamofob” och ”rasist”) fått en helt egen betydelse.
Alla dessa ord är avsedda för en sak endast. Och det är inte för att beskriva fakta i sig utan för
att beskriva hur den som använder orden tolkar fakta.

De, som mest frekvent använder dessa ord, använder dem som en sköld för att parera argumentation
som de inte håller med om.
Det råder konsensus inom svensk media att de som inte håller med om invandringspolitiken ska
benämnas ”främlingsfientliga” för att markera att det är negativt att vara kritisk mot den. Det har ett pris
att vara det.

De, som inte håller med och som efterlyser lite mer verklighetsförankrad politik, blir ett hot. Att säga en
sån självklar sak som att det inte är så klokt att ta in mer människor än de som kan få arbete mer eller
mindre direkt, är svår att argumentera emot. Därför appellerar man till känslorna genom att peka finger
och säga att ”den som säger så är inte lika medmänsklig som jag”.
Alltså hittar man på ord, eller som i fallet med islamofobi, importerar påhittade ord avsedda att väcka
negativa känslor. Ett annat sätt är att ändra betydelsen av ord så att det ska passa ett populistiskt
budskap."
Merits Slutord:
"Det har varit intressant att ta del av människors uppfattning av orden ”främlingsfientlig, främlingsfientlighet”.
Jag känner själv inte en enda människa som jag skulle definiera som ”främlingsfientlig”, inte en enda! Men jag känner
många som är ”politikerfientliga”, ”regeringsfientliga” och ”myndighetsfientliga”, d.v.s. är starkt kritiska mot att politiker,
regeringar (nuvarande och tidigare), och deras myndigheter inte lyckas få ordning på asyl- och invandringsområdet.

Och många är dessutom ”mediefientliga” på grund av den ofta ensidiga medierapporteringen på området och det
tämligen slarviga och ogenomtänkta sätt varpå journalister slänger sig med ordet ”främlingsfientlig”. I de allra flesta fall
vore det nog mer korrekt om ordet ”fientlig” byttes ut mot ”kritisk”…
Raka, öppna och objektiva samtal, reportage, debatter, skriverier etc som till stor del saknas i Sverige idag, vore
verkligen önskvärda. Varken svartmåla eller vitmåla, lägga fakta på bordet. Lyssna på alla parter och inte stämpla och
stigmatisera människor som inte tycker som man själv. Och man borde kunna kräva att viktiga, starka ord inte
devalveras eller omdefinieras av alla möjliga och omöjliga aktörer."
Tänk om Merit Wagers ord och handlingar kunde genomsyra Svensk asylpolitik och invandringspolitik. Tänk om vi kunde lägga fakta på bordet som hon beskriver. Tänk om Merits konsekvens och tydlighet kunde vara gällande för Svensk asyl och invandringspolitik.

Tänk om vi inte är främlingsfientliga alls, tänk om vi faktiskt bedriver en huvudlös politik inom detta område.

Tänk om! Gör om, gör rätt!


dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, expressen, expressen, expressen, gp, gp, gp, gp, sydsvenskan, sydsvenskan
sydsvenskan, blt, blt, blt, smp, smp, smp, smp, aftonbladet, st, st, st, st, ekuriren, ekuriren, ekuriren, ekuriren
kbl, kbl, kbl, kbl, kbl, hd, dagen, dagen, dagen, fria tider, fria tider

Allas lika värde af Julia Caesar

Varje söndag publicerar den svenska journalisten "Julia Caesar" sin krönika på Snaphanen, ofta med svidande kritik mot etablissemanget. Särskilt roligt blir det eftersom svenska journalister febrilt funderar på vem denna frispråkare kan vara.

Här kommer hon i ett par valda delar av den senaste krönikan:

af Julia Caesar ©

”Allas lika värde” låter bra. Verkligt ädelt och solidariskt. Tanken att alla människor är likadana, lika mycket värda och har samma rättigheter omfamnas i dag lika hett av borgerliga partier som av vänsterinriktade. Det är en utopi lika vacker som de flesta andra, men likafullt – en utopi. Mot bättre vetande och i strid med all historisk erfarenhet tävlar de sju riksdagspartierna om att driva Sverige vidare på en sviktande genomrutten botten av tomma ord. Men luftpastejer har aldrig varit någon hållbar grund för samhällsbyggen. Floskler som talet om ”allas lika värde” har lett landet in i en utdragen självmordsprocess. Sveriges och befolkningens bästa offras för en uppenbar lögn som eroderar landet inifrån.

 

Dogmen om ”allas lika värde” är en konstruktion sprungen ur kommunistiska diktaturer. I Stalins Sovjet, Maos Kina och östtyska DDR trodde man sig kunna skapa ”Den nya människan”, liktydig med hjärntvättade och lydiga kommunister som blint lydde staten. Barn sågs som en råvara tillhörig Staten och Partiet. Mjuka som vax skulle de formas för att tjäna kommunismen.

Med totalitära diktaturers utbud av maktmedel som skräck, tortyr och våld försökte man utplåna den mänskliga naturen och betvinga universella mänskliga drivkrafter som självbevarelsedrift, överlevnadsinstinkt, egoism, ägandebegär och strävan efter individuell lycka och framgång. Men inget av de politiska experimenten har någonstans eller någonsin i världshistorien ens med hjälp av massmord och totalitärt tvång lyckats ändra människans natur eller utifrån sina utopier bygga jämställda och demokratiska samhällen.

 

Vi föds varken lika eller med lika värde


Vi föds inte alls lika. Det har Steven Pinker, professor i psykologi vid Harvard University, visat i sin mycket uppmärksammade bok ”Ett oskrivet blad: och andra myter om människans natur” (The Blank Slate).


Redan från befruktningen är vi utrustade med olika genpaket som programmerar vår begåvning och våra olika karaktärer, och alltifrån födseln formas vi av den familj, det samhälle och den kultur där vi växer upp och lever våra liv.

Vi föds inte heller med samma värde. I majoriteten av jordens länder, framför allt muslimska men även i det sekulära Kina, är flickor och kvinnor värda långt mindre än pojkar och män. Miljoner flickfoster aborteras, och nyfödda flickebarn dödas.

Kvinnans värde är i vissa kulturer inte mycket större än värdet av boskap. Det är enbart som hushållerska, sexslav och avelsdjur att fritt förfoga över som hon har ett existensberättigande. Sjuka och handikappade värderas lägre än friska och välskapta i de flesta kulturer.

 

Om vi utgår ifrån att barn föds med ”lika värde” i jämlikhetens förlovade land Sverige så sätter devalveringen igång omedelbart efter födseln, både genom individens egen försorg och hans/hennes familj. En flicka som föds i en muslimsk familj i Sverige har – trots alla politiska jämlikhetsintentioner – med kulturellt betingad automatik en avgjort mer begränsad framtid än en pojke som föds i samma familj.


Vad är en storljugande politiker värd?


Innan vi oreflekterat säger ja och amen till dogmen om ”allas lika värde” kan vi ställa oss några frågor:

• Är en pedofil som har våldfört sig på småbarn lika mycket värd som den som uppfann penicillinet?

• Är en massmördare lika värdefull som en läkare som räddar liv?

• Är en storljugande politiker värd lika mycket som en hederlig dagisfröken?

• Är en människa som uteslutande begår onda gärningar lika mycket värd som någon som försöker göra gott och undviker att medvetet skada någon?

Talet om “allas lika värde” är en fet lögn som saknar historisk relevans och enbart tjänar syftet att dämpa våra politiska företrädares högst berättigade ångest över det samhälle de har skapat.

 

Julia skriver längre ned i sin fylliga krönika:

 

”Mohammed ska ha jobbet”

 

”Invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden” är en vanlig klyscha. Ingen forskning har hittills kunnat visa att det är sant. Verkligheten är istället att invandrare i allmänhet trots positiv särbehandling har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden, därför att deras utbildning och kompetens alltmer sällan matchar en högkvalificerad arbetsmarknads behov. Det gäller i synnerhet de stora grupper av analfabeter som Sverige tar emot.

Av dem som har kommit från Irak är fortfarande 73 procent av kvinnorna och 60 procent av männen arbetslösa efter tio år i Sverige. (Källa: Katarina Gunnarsson, Studio Ett i radions P1). Endast 35 procent av männen och 20 procent av kvinnorna från Irak, Afghanistan och Somalia har någon sysselsättning över huvud taget, vilket innebär att de arbetar minst en timme per vecka.

 

Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (s) lade 1999 fram ett betänkande med en titel som var en order, ”Acceptera!”. Begreppet ”etnisk kompetens” lanserades. Mona Sahlin uttryckte det så här:

Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.”


I praktiken innebar detta att ansvaret för att reda upp följderna av invandringspolitiken vältrades över på arbetsgivarna. De nya påbuden innebar också att det är fritt fram att diskriminera svenskar i arbetslivet.

 

Den borgerliga alliansregeringen har fortsatt på den inslagna socialdemokratiska vägen genom att 2007 införa så kallade instegsjobb för invandrare, där staten står för 75 procent av lönen. En kostnad på 400 miljoner kronor per åt, totalt 1,2 miljarder, fram till i år. Trots de mycket generösa villkoren har initiativet blivit ett fiasko. Det tillstår statsminister Fredrik Reinfeldt, dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och integrationsminister Nyamko Sabuni i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 januari 2008.

 

Bara något hundratal invandrare har kommit ut i arbete, och en förkrossande majoritet är män. Kvinnorna nås inte av satsningen. Hur projektgrupper med jämställdhetsambitioner ska kunna ändra på det återstår att se. En uppenbar risk är att de blir ett självändamål som bara ger ett uppsving för Gevalia och Löfbergs Lila.

 

Slutligen väljer jag hennes avsnitt då hon beskriver Svenska politikers prioritering, betänk nu.. Allas lika värde

 

Äldre får inte kosta

Fler exempel: De så kallade ”ensamkommande barn” som kommer till Sverige drar minst sagt uppseendeväckande kostnader. Varje ung man kostar 57 000 kronor i månaden. På ett år 684 000 kronor plus de 500 000 som den mottagande kommunen får per plats. Summa cirka 1,2 miljoner per yngling och år. Personaltätheten ligger i allmänhet på en anställd per yngling. Det ger en kostnad i nivå med de allra dyraste säkerhetsplatserna inom kriminalvården.

 

Den 31 oktober 2009 fanns 1 479 ”ensamkommande barn” inskrivna på olika boenden runtom i Sverige. Det är en årskostnad på en miljard 11 miljoner 636 000 kronor. Med det statliga grundbidraget på 500 000 kronor inräknat blir det en kostnad på drygt 1,75 miljarder per år bara för dessa 1 479 ungdomar. Under 2010 beräknas det komma 3 000, alltså mer än dubbelt så många. Då stiger kostnaden till 3, 6 miljarder. Per år.

 

Ställ den kostnaden och den personaltätheten mot motsvarande inom äldreomsorgen, där en ensam anställd ofta ska klara vården av flera tiotals hjälpbehövande äldre vårdtagare. Ställ sedan frågan om det är en rimlig prioritering av hur allmänna medel ska användas i ett så kallat välfärdssamhälle.

Asylsökande betalar bara 50 kronor för läkar- och tandläkarbesök. För svenskar kan åtminstone tandläkarkostnaderna handla om många tusenlappar.

 

Det senaste året har flera mångmiljonbedrägerier avslöjats där hela familjer, samtliga från Irak, har lurat till sig enorma summor pengar från Försäkringskassan genom att någon i familjen har spelat handikappad och resten anställts som personliga assistenter. I två av fallen har bedragarna avslöjats genom aktiviteter som knappast låter sig förenas med svåra funktionshinder.

Samir Husein Ali Ehsan, irakisk medborgare, född 1976, mer känd som ”Kaninmannen”, ertappades när han dansade med en Lisebergskanin i nöjesparken Liseberg i Göteborg förra sommaren. ”Kaninmannen 2”, irakiern Ali Rahdi Raheema al-Mozani, påstod sig vara CP-skadad men deltog utan problem i en bordtennisturnering.
Är det någon som tror att Försäkringskassan skulle låta sig föras bakom ljuset av svenskar som tillskansar sig i storleksordningen 5-6 miljoner genom spelat funktionshinder?

 

Glöm inte att läsa Julia Caesar krönika i sin helhet:

 

mvh Ceasar

dagen, dagen, dagen, gp, gp, blt

svd, svd, svd, svd, dagen
dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, dn, dn, aftonbladet
expressen, expressen, expressen, sydsvenskan, sydsvenskan
gp, gp, gp, gp, dn
Sverigedemokrater värnar Sverige

Reflektion av dagens nyhetsrapportering


Om man öppnar valfri dagstidning idag, eller rättare sagt om man surfar in till dem, eftersom de flesta Sverigevänliga vägrar att stödja dem ekonomiskt så ser man..

Gruppvåldtäkter, våldtäkter, misshandel, åldringsrån, rån, personrån, anlagda bränder, förföljelse av oliktänkande osv osv.. men mitt i allt står en större och starkare blåsippa som växer sig starkare och starkare.
Försvararen av offerkulten vägrar att avbryta de dagliga offren på mångkulturens altare, för frälsningen är nära skriker de. De ser blåsippan växa sig starkare och blir vansinniga..

Sverigedemokraterna erhåller idag 6,5% av rösterna i United Minds/Aftonbladets undersökning och ger en vågmästarroll om resultatet står sig.

Det gör mångkulturivrarna livrädda, de skriker rasist och nazist som de ideligen gör men färre och färre lyssnar.
Det skrivs artiklar i de största tidningarna, idag 22 stycken artiklar, som negativt beskriver Sverigedemokraterna som främlingsfientliga, folk förlorar jobben pga sina åsikter, fackförbund bedriver hetskampanj mot "odemokratiska" krafter och gemene man/kvinna ska förföljas och attackeras för sina åsikter.

Varför då? Jo för att man vill begränsa den skadliga invandringen kraftigt, precis som våra nordiska kamrater redan gjort. Visserligen är de ju också rasister, enligt Lena Sundström med bihang.


Det stora bålet

Undan för undan bränns Sveriges arv upp och de historiska värden Sverige upparbetat genom århundraden såsom jämlikhet, trygghet, ålderdom, brottsbekämpning, yttrandefrihet, parlamentarism och inte minst kvinnor och barn är plötsligt mindre värda. Våra egna folkvalda i riksdagen skriver artiklar om våldtäkter i Kongo, medans den skenande utvecklingen av våldtäkter i våra egna kvarter får på sin höjd en notis.

Ingen analys! Trots att Polisledning i Oslo redan har visat att hos dem så har 100% av överfallsvåldtäkterna begåtts av "icke västliga" invandrare, det är inte ens värt att konstatera för att rikta strålkastarljuset hit vore taskigt. Ngn kan ta illa upp, låt oss bränna upp statistiken som visar på ett samband mellan okontrollerad invandring och brottsstatistik. Stäng av strålkastarna eller bättre upp, rikta den mot de som opponerar sig, skjut budbäraren tycks de mena!


Hur mycket de än skriker, hur mycket de än demoniserar våra åsikter, hur mycket de än skändar våra demokratiska rättigheter så är tiden förbi. Tiden är förbi när vi sätter oss ned och tystnar, tiden är förbi då vi lommar iväg och knyter näven i byxfickan. Det har helt enkelt gått för långt, nu handlar det om:

Hur mycket mer hinner de offra innan vi hinner fram och sätter stop?

Vattna blåsippan, slå en ring runt den, försvara den.Ceasar

sydsvenskan
svd, dn, dn, svd, svd
dnaftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet

Kedjeinvandring utan slut - af Julia Caesar

"Anhöriginvandringen i Sverige slår nya rekord. I spåren på den ökande invandringen kommer släktingarna från de gamla hemländerna i ständigt växande skaror. Under förra året var anhöriginvandrarna tre gånger fler än asylinvandrarna. 67 procent var importerade äktenskapspartners från det gamla hemlandet. Reglerna för anhöriginvandring har skärpts i både Norge och Danmark. Men i Sverige tillåts den skena.

 

”Det är en vanlig kliché att invandrare vill ha ett bättre liv. Men de vill inte nödvändigtvis ha ett europeiskt liv. De kanske vill ha ett liv som i tredje världen men med europeisk levnadsstandard. De kanske vill använda sig av den mångkulturalism som möjliggjorts av västerländsk lagstiftning för att säkra medborgarskap för sina icke-feministiska brudar och utrymme för sina medeltida levnadssätt.”

 

Det skriver den amerikanske journalisten Christopher Caldwell i sin bok “Reflections on the Revolution in Europe”, en klarsynt skildring av hur invandringen från främst muslimska länder förändrar Europa. Många länders generösa policy har lett till en lavinartad ökning av anhöriginvandringen. Inget land kan illustrera Christopher Caldwells tes tydligare än Sverige.

 

Ett lands asylpolitik kan liknas vid ett hus med flera dörrar. Om asyldörren är stängd prövar migranterna, instruerade av de människosmugglare som fraktar dem, att komma in genom en annan. En bred motorväg ligger ständigt vidöppen in i landet för den kedjeimmigration utan slut som kallas anhöriginvandring. Märkligt nog talas det aldrig om den. Den är en nedtystad, ständigt växande och synnerligen kostnadskrävande invasion av hundratusentals människor från tredje världen, främst muslimska länder.

 

Antalet anhöriginvandrare skenar

Under förra året fick 34 082 anhöriga permanent uppehållstillstånd, PUT. Av dem var bara 9 273 personer anhöriga till flyktingar. Anhöriginvandringen slog nytt rekord igen sedan statistik började föras 1980. Antalet har skenat sedan den borgerliga alliansregeringen tillträdde 2006. De i särklass största skarorna kommer från Irak med 6 273 anhöriginvandrare under 2009 och Somalia med 4 757, totalt 10 030. En betydande del av dem måste försörjas av de svenska skattebetalarna eftersom något försörjningskrav i praktiken inte finns. Den nya lag som gäller från april i år är så ihålig av undantag att den liknar en schweizerost.

 

Sedan 1980 och till och med första halvåret i år har nästan 600 000 personer, 579 480, invandrat som anhöriga. År efter år utgör anhöriginvandrarna den i särklass största invandrargruppen – utan att det över huvud taget diskuteras. Bakom siffrorna finns intressanta fenomen som såväl regering och riksdag som massmedia tiger om. Dit hör tvångsäktenskap, import av äktenskapspartners från det gamla hemlandet, barnäktenskap, kusinäktenskap och den skumraskbransch som livnär sig på att förmedla skenäktenskap. På det här området liksom alla andra som gäller invandringspolitik sviker media sitt professionella ansvar att granska verkligheten. Journalisterna hukar i komfortabel avskildhet i sina etniska enklaver. (Grafik : Affe)

 

Växande import av äktenskapspartners


Möjligheten för invandrare att ta hit anhöriga härstammar från arbetskraftinvandringens tid på 1950- och 60-talen och motiveras med familjeåterförening. I dag missbrukas lagen till familjebildningsinvandring, det vill säga import av äktenskapspartners från det gamla hemlandet. När Mohammed från Rinkeby eller Fatima från Hjällbo ska gifta sig har de i allmänhet inte mycket att säga till om. Det är familjen och släkten som väljer ut den blivande bruden och maken. Men på en punkt är Mohammed och Fatima oftast eniga med sin familj: den blivande hustrun eller maken ska komma från samma etniska och religiösa grupp som de själva. Bruden ska vara oskuld.

 

”I många europeiska länder är äktenskap inte bara en aspekt av problem med invandringen, de är problemet med invandringen” skriver Christopher Caldwell.

 

Av de 34 082 som beviljades uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige under 2009 grundade 67 procent, 22 767 personer, sin ansökan på ett nyetablerat parförhållande. Migrationsverkets siffror för första halvåret i år visar att äktenskapsimporten ökar starkt. Av de totalt 13 364 personer som beviljats PUT som anhöriga fram till första juli i år utgjordes 76 procent, 10 136, av nyetablerad anknytning. (Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter innevarande år.)

 

I siffran för 2009 ingår 2 747 thailändare, varav merparten är svenska mäns import av thailändska kvinnor.

Det är inget konstigt med att välja sin make/maka från den egna etniska gruppen. Så fungerar de flesta människor. Men istället för att välja någon av de landsmän som redan finns i Sverige hämtas gemålen från ursprungslandet. Det finns huvudsakligen två motiv till det:

 

• En önskan om att äktenskapspartnern ska vara en produkt av det gamla hemlandets religion, kultur och värderingar och opåverkad av svenska värderingar och jämlikhetsideal som man tar avstånd från och föraktar.
• Att med alla medel utöka och stärka den egna etniska gruppen i Sverige. Även om invandringspolitiken i övrigt skulle vara restriktiv kan man genom anhöriginvandring försäkra sig om tillväxt för den egna minoritetsgruppen. Det är viktigt i synnerhet för muslimer som i enlighet med koranen segregerar sig själva och vill islamisera de länder de invandrar till.

 

Kusinäktenskap ger missbildade barn

Bland kristna och muslimer som lever i en hederskultur är äktenskapet inte i första hand en fråga om kärlek. Det är en affärstransaktion med främsta syfte att stärka familjens och släktens status och ekonomi. Parternas egen vilja är underordnad kollektivets-släktens vilja. I stora delar av Afrika och Mellanöstern är äktenskap mellan kusiner och andra nära släktingar en djupt rotad tradition som invandrarna tar med sig till sina nya hemländer. Släktgiften anses stärka familjebanden både socialt och ekonomiskt för de båda inblandade släktgrenarna och därmed förhindra skilsmässa.

Kusinäktenskapen har dessvärre visat sig resultera i en mycket förhöjd frekvens av missbildade och dödfödda barn på grund av det nära släktskapet. Detta har genetiker känt till internationellt sedan slutet av 1990-talet. På 1800-talet var kusinäktenskap förbjudna i Sverige. I Norge har myndigheterna gått ut med information om de genetiska riskerna vid nära släktskap. Men svenska Socialstyrelsen har inte gjort någonting för att informera om riskerna. Orsaken är rädsla för att bli anklagad för rasism. Socialstyrelsen ser hellre att det föds missbildade och dödfödda barn med de tragedier som det innebär för samtliga drabbade än man iakttar vetenskaplig hederlighet.

Barnäktenskap – en dold verklighet


I det tysta ingås ett oräkneligt antal tvångsäktenskap och barnäktenskap varje år i Sverige. Många ingås med fullmakt och via ombud utan att parterna någonsin har träffats. Om vi tar siffran 22 767 beviljade uppehållstillstånd på grund av nyetablerad anknytning under 2009 får vi en aning om omfattningen. Det handlar om tusentals arrangerade äktenskap per år.

 

I skuggan av en urgammal och primitiv tradition lever en skumraskbransch mycket gott. Det är de förmedlingar av skenäktenskap och andra arrangerade äktenskap som drivs av affärssinnade invandrare i Sverige. Sverige anses vara det land där det är lättast att bluffa sig in på grund av vår enkla hindersprövning. Affärsidén är mycket lukrativ – en sådan skenvigsel kan kosta 200 000 kronor eller mer – men erbjuder i gengäld möjlighet till livstids försörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Sverige har den största förekomsten av skenförhållanden inom hela EU. Här klassas inte skenförhållanden som människosmuggling eller bedrägeri. Brottet ses som lindrigt och kan på sin höjd ge böter.

 

70 000 unga får inte välja livspartner


Barnäktenskap är förbjudna i Sverige sedan 2004. Man måste vara 18 år för att få ingå äktenskap. Det hindrar inte att tusentals ungdomar, framför allt flickor, gifts bort varje år. En undersökning som Stockholms stad låtit göra (Kickis Åhré-Älgamo och Ulla-Britt Fingal:”Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad. Rapport 2009”, Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete) visar att 60 procent av de tillfrågade flickorna i årskurs 9 med rötter i Mellanöstern och Afrika lever med hedersrelaterat förtryck och kränkningar. Minst 3 000 femtonåriga flickor i Stockholm – mer än var tionde – lever under hedersförtryck med mycket stora inskränkningar i till exempel rätten att gå ut på sin fritid. Den allvarligaste begränsningen är att inte själv få välja vem man ska gifta sig med. Enligt statliga Ungdomsstyrelsen är det minst 70 000 unga i Sverige som inte har rätten att själva få välja livspartner – beslutet fattas av föräldrarna och släkten utifrån religionen och kulturen.

 

Kvinnans oskuld är hårdvaluta


Bakom siffrorna döljer sig en förtvivlad verklighet. I Stockholms stads undersökning uppger unga flickor att de bär på en stor ångest inför sommarlovet när de under täckmantel av ”semesterresa” till det gamla hemlandet riskerar att giftas bort. Sommarlovet efter åttonde klass är extra kritiskt – då har flickan i allmänhet hunnit bli könsmogen och ses inom hederskulturen som en vandrande högriskzon som snabbt måste tvingas in i ett äktenskap medan hon har oskulden kvar.

 

Allting kretsar kring den unga kvinnans oskuld. Mannens heder sitter mellan kvinnans ben, och hela familjens och släktens anseende utgår från samma källa. Oskuldens kvitto är blod på lakanet på bröllopsnatten, kontrollerat av den unga brudens svärmor. Det handlar inte bara om heder. Oskulden har ett pris. I en hederskultur är den hårdvaluta. När en ung kvinna gifter sig får hon i enlighet med koranen en riklig hemgift av maken och hans familj. I pengar kan det handla om sex- och sjusiffriga belopp. Det kan också vara mark i det gamla hemlandet, guld eller en fullt möblerad och utrustad lägenhet.

 

Myten om mödomshinnan


Kvinnans oskuld som grund för en så kallad ”kultur” framstår som desto märkligare som mödomshinnan är en myt. Den är ingen hinna utan en liten krans av veck på slidans slemhinna – en ”slidkrans” enligt namnförslag från RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Myten om den obefintliga mödomshinnan håller igång en hel industri. Elva vårdinrättningar i Stockholm, däribland Sophiahemmet och två ungdomsmottagningar utför ”rekonstruktioner av mödomshinnan” för mellan 10 000 och 25 000 kronor. Det högre beloppet inkluderar narkos. Många desperata invandrarflickor får börja sina liv med att skuldsätta sig med stora belopp för att svara mot hederskulturens krav. Alternativet är risken att straffas med döden för att ha förstört familjens så kallade ”heder”. Flera finansieringsbolag har upptäckt den lönsamma marknaden och erbjuder kreditavtal.

 

Det kallas för hederskultur. Men när föräldrar tar livet av sin egen avkomma har det ingenting med heder eller kultur att göra. Det är skam och barbari och ingenting annat.

Allt oftare måste socialtjänsten tvångsomhänderta unga flickor enligt LVU (Lag om vård av unga) för att rädda dem från deras familjer och ett förestående tvångsäktenskap. För många invandrarflickor blir tvångsäktenskapet en brytpunkt. Först då söker de hjälp utifrån. Då är de oftast svårt psykiskt nedgångna efter många års fysisk och psykisk misshandel. Tjugotre av 49 kvinnor i skyddat boende i Stockholm som ingår i undersökningen, alltså nästan hälften, hade flytt från tvångsäktenskap med risk för sitt eget liv. I förtvivlan och desperation försöker många ta sitt liv. Var femte flicka i skyddat boende hade behövt sjukhusvård efter självmordsförsök med tabletter eller tillhyggen, i flera fall vid upprepade tillfällen.

 

Bortgifta vid 12 och 13 års ålder


En flicka i rapporten blev bortgift när hon var 13 år gammal. Hon vigdes enligt den egna etniska gruppens äktenskapslagar – i strid med svensk lag. När hon blev gravid i årskurs 8 fick hon sluta skolan. Hon födde sitt första barn när hon var 14 och det andra när hon var 16. Ingen på sjukhuset reagerade över en så ung förstföderska, trots att det uppenbart är ett brott mot svensk lag.

 

En annan flicka giftes bort när hon var tolv år gammal och gick i femte klass. I sjätte klass bodde hon med sin man, blev gravid och födde sitt första barn. Skolor i Skåne upptäcker varje år minst 25 fall där barn och ungdomar gifts bort mot sin vilja. Ingrid Hansson, kurator på Rosengårdsskolan i Malmö, berättar i Sydsvenska Dagbladet att hon har sett mer än 100 barn giftas bort. Hon har inte kunnat stoppa ett enda barnäktenskap under de 16 år som hon har arbetat på skolan. Bara ibland har hon med hjälp av en imam lyckats övertala föräldrarna att vänta tills barnet är äldre. Under vårterminen kommer många oroliga flickor till skolkuratorn och ber om hjälp inför det stundande sommarlovet och bröllopet. Men vilka medel har en skolkurator att sätta emot en tradition från 600-talet – som landets politiker dessutom väljer att se mellan fingrarna med?

 

”De placeras på ett boende i en månad kanske. Sedan kommer de hem, alla är glada, det blir en smekmånad. Sen blir det lika illa igen” säger Ingrid Hansson. (Sydsvenska Dagbladet den 13 november 2009.)

 

Effektivt hinder för integration


”Vad är problemet med äktenskapsinvandrare i stora skaror?” frågar Christopher Caldwell och svarar: ”Om de nya invandrarna assimilerades vore det inget problem. Men äktenskapen i sig visar på ett kollektivt ställningstagande mot assimilering.”

 

De är ett medvetet val att avskilja sig från landets majoritetsbefolkning. Arrangerade äktenskap är inte bara ett demografiskt problem utan också ett uttryck för förakt riktat mot värdlandets invånare. Efter att invandrare har tagits emot och välkomnats i landet visar de att det inte finns någon enda människa i deras nya hemland som de anser vara värd att dela sitt liv med. Det är inte bara infödda som ratas. Inte heller landsmän som har kontaminerats med västerländska vanor duger. För att finna sig en ”riktig” make eller make måste man resa till Bagdad, Diyarbakir eller Somalia.

 

Konsekvensen är att nästa generation invandrare uppfostras av dem som är minst assimilerade i sitt nya hemland. Sverige står vidöppet för en ständig ström av nyinvandrade som enbart präglats av hemlandets kultur och värderingar. En mycket stor grupp barn växer upp i hem där minst en av föräldrarna inte förstår eller talar svenska. Det blir allt vanligare att barn som är födda i Sverige börjar skolan utan att kunna ett ord svenska. I hemmet talas det gamla hemlandets språk.

 

Äktenskapsimporten från ursprungsländerna är det i särklass största hindret för integration. För varje äktenskap med en nyinvandrad make/maka tar integrationsprocessen ett steg bakåt. Varje nytt barn som föds i sådana familjer är fortfarande första generationens invandrare. Regeringen, som säger sig vilja främja integration, bedriver med andra handen en politik som går i rakt motsatt riktning.

 

Danmarks 24-årsregel

Både Norge och Danmark har skärpt reglerna för anhöriginvandring. Danmark har gått längst i att reglera äktenskapsinvandringen. Där har den borgerliga regeringen under inflytande av Dansk Folkeparti genomdrivit en lag som förbjuder äktenskapssammanföring med en person från annat land om inte båda parterna är 24 år. Den nya lagen har inneburit en kraftig minskning, närmast en halvering, av antalet äktenskap mellan danskar och utlänningar med icke-västerländskt ursprung.

Sverige fortsätter att vara kravlöshetens paradis på jorden. Den regel som gällde för arbetskraftsinvandrarna på 1950- och 60-talen om att försörjning och bostad måste vara ordnad innan de tog hit sin familj försvann i mitten av 1970-talet. Det uttalade argumentet var att i Sverige kan alla bli försörjda – om inte annat av samhället. Statskassan sågs som en aldrig sinande källa att ösa ur. Det synsättet råder fortfarande.

 

I dag hukar både politiker och media i allmän ängslan för att uttrycka några som helst krav på invandrarna. Migrationsverkets generaldirektör och en rad remissinstanser anser att det är ”diskriminerande” att kräva att en invandrare ska ha bostad och kunna försörja sig själv innan han/hon tar hit sina anhöriga. Att ta hit sin släkt och få den försörjd av de svenska skattebetalarna ses som en mänsklig rättighet.

 

Det är en kravlöshet som ger Sverige en unik ställning i världen och självklart förlänar landet en enorm attraktion som resmål. Flyktingsmugglarna är lika välinformerade om varje lands regler som vilken uppdaterad affärsdrivande resebyrå som helst. Skillnaden är vinsterna – den europeiska människohandeln inklusive människosmuggling är en av de mest lönsamma kriminella verksamheterna i Europa och omsätter enligt en ny FN-rapport mer än 23 miljarder. (Svenska Dagbladet 12 juli 2010.)

 

Inlärd hjälplöshet belönas

Det ställs mycket små krav för att få ta hit anhöriga. Det är en omständighet som utnyttjas systematiskt av framför allt stora grupper från Irak och Somalia. Den som är gift, sambo eller har ingått registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige får uppehållstillstånd. Samma rätt gäller den som planerar att gifta sig, bli sambo eller ingå registrerat partnerskap med någon som bor i Sverige. Gamla föräldrar och övriga släktingar kan också ansöka om att komma till Sverige på så kallad anknytning.

 

Kriterierna är svåra eller omöjliga att kontrollera. Man kan få uppehållstillstånd ”om man har bott tillsammans i hemlandet” med den släkting som nu bor i Sverige (hushållsgemenskap). Hur kontrollerar man det? I bedömningen ingår att parterna hade ”ett beroendeförhållande redan i hemlandet som gör det svårt att leva åtskilda”. Hur kontrollerar man det?

 

Med beroendeförhållande menas att den sökande är ”ekonomiskt, socialt och känslomässigt beroende” av släktingen som bor i Sverige. Det är häpnadsväckande. Reglerna belönar osjälvständighet, inlärd hjälplöshet och bristande ansvar för sitt eget liv. För just anhöriginvandrarna är det statligt sanktionerat att vara beroende av en annan människa, och beroendet utgör skäl för uppehållstillstånd. Av samtliga andra vuxna invånare i Sverige förväntas att de ska ta ansvar för sina egna liv och försörja sig själva.

 

De smartaste bedragarna drar högvinsten


I två tidigare krönikor har jag belyst kaoset i asylpolitiken. Juvelerna i maktens krona och Den svenska asyltombolan

Migrationsverkets handläggare är lämnade i sticket av sin verksledning med generaldirektör Dan Eliasson i spetsen. Handläggningen av anhörigärenden är en enda soppa av framstressade beslut, identitetslösa sökande, falska identiteter, uteblivna åldersbestämningar och DNA-prover, lögner och bedrägerier. Tusentals barn och mer än en halv miljon anhöriginvandrare har kommit hit och beviljats uppehållstillstånd de senaste 30 åren utan att släktskapet har kontrollerats och styrkts.

 

I USA satsade man under 2008 på DNA-testning av afrikanska anhöriginvandrare. Det visade sig att 80 procent av de sökande bluffade. Släktskap kunde ej fastställas. I Sverige belönas lögnerna och bedrägerierna. De smartaste bedragarna drar högvinsten i Migrationsverkets lotteri och utkvitterar livstids försörjning både för sig själva och sina stora familjer. De anhöriga som får PUT kan i sin tur ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga, som kan ta hit sina anhöriga och så vidare. Det pågår en kedjeinvandring utan slut. Sedan de nya invandrarna har beviljats PUT har de svenska skattebetalarna försörjningsansvar för dem alla.

 

I 40 år har svenska regeringar oberoende av färg bedrivit en migrationspolitik som präglas av total och katastrofal brist på omdöme och ansvar. Det som pågår är en makaber fars där slutet bara kan bli ett: en jättelik krasch. De som har anledning att befara att de åker med i smällen bör överväga att förbereda sig redan nu."

 

Af Julia  Caesar skribent hos http://snaphanen.dk/

kbl, dn

kbl, dn, dn, dn, svd, svd, gp, gp, expressen, expressen, expressen, expressen

avesta, gd, gd, gd, kbl, kbl

expressen, svd, st, ekuriren, ekuriren, ekuriren, resume, resume

resume, kbl, svd

svd, kbl, kbl, kbl, smp

svd, svd, ekuriren, ekuriren, ttela, ttela, ttela, ttela

dn, svd, svd, dn, dn, dn, st,st, expressen, expressen, smp, smp, smp, sydsvenskan, sydsvenskan, skanskan, skanskan, hd, expressen, gp, gt, svd, svd, svd, svd, svd, dn
, dn, gp, gp, skanskan, skanskan, sydsvenskan, sydsvenskan, dagen, dagen, dagen, kbl, dn

Islam - Sveriges väg?

I almedalen hade Sverigedemokraterna den kände Islamkritikern Robert Spencer på besök. Spencer är vida känd i USA inte minst genom sitt prisade författarskap och sina frekventa föreläsningar runt om i världen.

Aftonbladet inledde sin artikel såhär: "Sverigedemokraterna använder Almedalen för att propagera mot islam – med hjälp av den amerikanske islamofoben Robert Spencer.

– Han tillhör den farligaste typen, säger Mohammed Kharraki, ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Författaren Robert Spencer tror att en muslimsk lobby försöker förstöra det västerländska samhället. Han hävdar att västvärlden står inför hotet att tvingas in i islam. I dag talar han i Almedalen för Sverigedemokraterna."


Det finns ingen religion som så ensidigt dominerar världscenen av terrorister som Islam! Ideligen genomförs terrorbrott, hatbrott mot oliktänkande och inte minst våld mot kvinnor. Guds lag eller sharia lagar borde vara tillräckligt för journalister att åtminstone uppvisa en sund skeptisicm mot dessa ockulta seder, eller?

 

Nej inte alls, inte för Aftonbladet..De använder nyspråk såsom Islamofoben Robert Spencer, för att nedvärdera hans kunskaper eller åtminstone hävda en ogrundad rädsla baserad på sjukdom och kryddar det med att det är kritikern som hatar!! Det är alltså inte Islam som hatar..

Till råga på allt anser man sig stärka sina teser genom att låta Mohammed Kharraki beskriva vad han tycker. Notera att det var Kharraki som själv hamnade i blåsväder då han bjöd in en känd muslim som ansåg att homosexuella skulle avrättas.

 

Aftonbladet går från klarhet till klarhet!

 

Politiker såsom Tobias Billström, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Lars Ohly, Maria Wetterstrand är alla starka påskyndare till såväl Muslimska friskolor, Moskébyggen och särkrav i största allmänhet. De fullständigt frossar i tanken att Sverige ska öka sin invandring och tävlar ideligen om vem som kan ta in flest. Just nu leder vänsterpartiet och miljöpartiet budgivningen, åtminstone i teorin- Det ska vara fri invandring till Sverige.

Eller inte riktigt skulle säkert Reinfeldt kontra med  - Under vår tid vid makten har vi slagit rekord i invandring så det så..

Så det blir väl oavgjort kan man säga.. Det rödgröna monstret vill i teorin släppa in alla som kommer hit medans de borgliga medlöparna vivinner i handlingskraft. GRATTIS!

 


Kolla filmen..medans den ännu finns!

 

 

 dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, SVD, SVD, svd, expressen, sydsvenskan, sydsvenskan, dn, gp

Den Svenska asyltombolan av Julia Caesar

Varje söndag presenterar den svenska journalisten under pseudonym Julia Caesar sin söndagskrönika.

Här är ingressen på ett lång, välskriven krönika från i Söndags, mycket bra skriven och såklart väldigt skrämmande!

Läs själva!

"Sverige är fantastiskt. Hit kan man komma utan pass eller andra ID-handlingar, duka upp en lögnhistoria och söka asyl utan att ha några asylskäl. Lyckas man inte få asyl kan man få uppehållstillstånd för att arbeta fast man helt saknar utbildning och kvalifikationer. Man kan föra in andras barn, eftersom DNA-analys sällan görs. Man kan göra en kvinna gravid och få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. Sedan överger man barnet och barnets mor och tar hit sin fru och sina tidigare barn från hemlandet. Det nya barnet var ju bara en inträdesbiljett till Sverige som man kan kasta bort när man inte behöver den längre.

Man kan vara krigsförbrytare eller terrorist och leva gott på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Man kan stanna kvar illegalt efter utvisningsbeslut utan att något särskilt händer. Man kan jobba svart eller försörja sig på annan kriminell verksamhet. Man kan leva högt på att Sveriges regering och riksdag samfällt omhuldar etnisk mångfald till vilket pris som helst. Alla som får PUT (permanent uppehållstillstånd) har enligt lag rätt till samma välfärd som de som har arbetat ihop till den. Sverige är möjligheternas land – ett land med världsrykte. Prisa Allah och statsminister Fredrik Reinfeldt – här är det bara att ta för sig av det dukade bordet. Sedan 1980 har mer än 1,2 miljoner utlänningar beviljats PUT i Sverige – utan att vara flyktingar".

Läs vidare

DN, svd, svd, svd, aftonbladet,

aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, Aftonbladet, Expressen, Expressen, Expressen, dn, aftonbladet, aftonbladet, svd


Ensamkommande snuttisar

Läste nedanstående på siten http://affes.wordpress.com/ igår kväll och det pedagogiska upplägget var så starkt att jag kände att jag måste reproducera detta så att så många svenskar som möjligt får del i asylupplägget i Sverige.


Från Affes Blogg


Hittade detta i en kommentar på Snaphanens blogg. Det är skrivet av signaturen elwee. Jag ändrade prognossiffran från 3 500 flyktingbarn 2010 till 3 000 eftersom jag inte kunde hitta nån källa på det, samt lade till lite grafik.
————-
Det har av flera oberoende källor gjorts beräkningar vad ett ensamkommande ankarbarn kostar per år. De flesta hamnar runt 1 200 000 SEK / barn.
Inte så mycket, säger de rättrogna så låt oss se hur staten genererar den summan:

Pelle tjänar 20 000 SEK/månad. Därmed är han inte över några brytpunkter så han betalar i runda tal 6000 SEK/mån i inkomstskatt.
Det blir 72 000 SEK/år.
Det i sin tur innebär att det krävs all inkomstskatt som Pelle och 16 av hans kompisar med samma lön betalar för att försörja ett ensamkommande barn.


I år visar bedömningar att ca 3000 flyktingbarn kommer att få PUT i Sverige! Det innebär att all inkomstskatt från så här många kompisar till Pelle kommer att krävas för att tillgodose behoven från de barn som kommer bara i år.Min kommentar:

För att visa hur många av Pelles kompisar skatt som behövs för att försörja 3000 ensamkommande snuttisar i ett år kräver så många så att jag nöjer mig med att illustrera detta med:

Fyrtio nio tusen fyra hundra nittio nio, 49.999! Till detta bör man ha i åtanke den kraftiga anhörighetsinvandringen som så ofta följer med strax efter det att PUT givits.

OBS! Ang. ensamkommande flyktingbarn: Ensamkommande..ja just det ja.. Sverigedemokraterna har föreslagit att Sverige tillsammans med övriga Nordiska länder skall bygga barnhem i närområdet, till en mkt lägre kostnad och underlätta återförening med sina föräldrar. I Holland rapporterades alla "ensamkommande" ha mötts upp redan på flygplatsen av anhöriga, endast 1 tog plats på barnhemmen!


SVD, DN, Sydsvenskan, SVD,
sydsvenskan

Mångkulturellt facit i vitboken


Boken är en omfattande sammanfattning av ca 700 sidor nu nedtaget till 184 sidor och tar oss igenom invandringens historik till Sverige, migrationseffekter, demografiförändringar, brottstatistik, kostnader, förnekande av vår egen existens och vårt ursprung..Ja även det som Ni vet är klassiska teman som mångkulturförespråkarna  brukar hävda!

Jan Milld är en av initiativtagarna till boken och är också den som bar idén ända ut till folket i sin förvissning..

Om Svenskarna ändå visste, vad skulle då ske?

Hjälp Jan, hjälp vitboken, upplys Sverige..

För en blygsam summa om 93SEK (inkl. frakt) får du hem boken.

Gör som jag beställ denna

Läs mer nedan:
http://www.vitbok.se/boken.html
Beställningar kan ske genom att sätta in 93 kr på postgiro 80 73 30 - 6

Tack Jan, du är en sann hjälte

Expressen, Aftonbladet, DN, DN, SVD

Ögonblicksbilder av Sverige idag

Igår var en härlig dag. Solen sken för det mesta och jag spenderade större delen av dagen med ett slött halvsovande på en filt med min fru under bar himmel. 

Bredvid oss hade vi en stor utomhus pool som är offentlig och ungarna plaskade, hoppade, skrek, simmade och dök. Några stod och åt korv och de flesta unga som äldre svalkade sig nog med en glass emellanåt.

Under tiden vi låg på vår filt så blev jag uppmärksam på att ett större sällskap närmade sig poolområdet efter att precis erlagt avgift. Att de var muslimer gick inte att ta miste på eftersom alla kvinnor hade omsorgsfullt slagit in sig själva efter påbjuden sed.

Gruppen stannade till som för att diskutera ngt och delade sig i 2 läger, männen och killarna sprang ned till gräsmattan medans kvinnorna emellertid verkade lite vilsna.

De manliga muslimerna hoppade raskt i badet under stoj och stå medans kvinnor och flickor fortfarande dröjde, nu 10 minuter senare, vid ingången. Följet av inpackade kvinnor och flickor gick bort till restaurangen, kanske för att äta ngt. Sedan satte de sig ner vid 2 bord intill varandra.

Flickorna från ca 4 år till 15 år satt och tittade på medans alla andra barn badade och lekte ett par meter ifrån dem. Det gick inte ta fel på deras önskan att också få ta del av den svenska sommaren.

Efter ett par minuter.. var alla kvinnorna och flickorna borta från sin utkiksposition.. Vad hände?

Var det kanske olämpligt att de tittade på de andra barnen som lekte? Kanske var det olämpligt att sådana som jag bara hade shorts på mig och att deras kvinnor kunde se större delen av min kropp. Jag vet inte.. det enda jag vet är att detta är inte assimilering. Detta är inte integration.

Hur ska man kunna bli integrerad med oss konstiga Svenskar som tycker att tjejer/kvinnor visst ska kunna bada tillsammans med män? Hur ska man kunna närma sig det svenska sättet att leva om man inte ens kan leva under samma förutsättningar inom sin egen familj?

Varför sätter man på små barn dessa påskkärring dräkter och segregerar dem från allt som heter Svenskt leverne?


Varje dag ser jag nuförtiden alla dessa kvinnor med sina barn? Täckta med lakan drar de fram och om man tilltalar dem eller frågar dem om de inte vet att detta är ett fritt land så får man svaret: Det är självvalt, det är vår religion som säger att kvinnan måste täcka sitt hår.

Det ska sägas att det är inte många som svarar en dock, de kan sällan Svenska och skall helst inte tilltala en annan man.


Wilhelm Moberg skrev 1941 enligt följande:

”Svensk strävan”

"Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss."


Så jag ställer Er samma fråga som jag ställer mig själv: Hur förvaltar vi vårt arv?I Svensk media skriver man istället om rasistisk försvarsmakt, rasistiska kommentatorer, rapporterar pliktskyldigast om de otaliga brott som begås i våra numera invandrartäta städer, dock helt utan sammanlagd analys om vem och varför och man skriver framförallt om hur bra de är att Sverige uppmuntrar "ensamkommande unga män" visserligen skrivna med stor hjälp från företaget som tjänar mångmiljonbelopp på de lurade svenskarnas skattepengar.

Avslutningsvis konstaterar man att invandring är grymt bra för företagen..

När ska detta vansinne sluta?


/CeasarDN, DN, DN,DN, SVD, Sydsvenskan , Sydsvenskan , Sydsvenskan, Expressen , Expressen, 
Aftonbladet

 

Sveriges Radio om asylmottagning och Sverigedemokraterna

Läste på Sveriges Radios hemsida där man redogör för hur fel Sverigedemokraterna har i sin framställning över hur många asylanter och anhöriga till dessa vi tar emot. Syftet verkar klart, här ska vi minsann kunna misskreditera dem.

Så vad sägs egentligen:

Sveriges Radio:

Sverigedemokraterna går till val på att införa en invandringspolitik som ska begränsa asyl- och anhöriginvandringen. Enligt partiet ska den vara som i Danmark och Finland, vilket enligt SD skulle innebära en minskning med cirka 90 procent. Stämmer beskrivningen av hur många invandrare som kommer till Danmark och Finland?

Så här skriver partiet i sin budget:

I konkreta tal innebär detta en minskning av antalet invandrare inom nämnda kategorier med ca 90%".

 

VALOBSERVATÖRERNA UTREDER: Mellan 2005 och 2009 gav Sverige uppehållstillstånd till 219 688 personer i kvoterna asyl- och anhöriginvandring. Motsvarande siffror för Danmark är 29 654 och Finland 5 894.

Om man räknar i förhållande till ländernas storlek i snitt per år - Sverige 9,2 miljoner invånare, Danmark 5,5 miljoner och Finland 5,3 miljoner - blir det följande siffror per 100 000 invånare: Sverige: 478, Danmark: 109 och Finland: 22.

Om man istället räknar den totala invandringen, alltså också de som kommer till Sverige för att arbeta och studera, från andra EU-länder med mera ser siffrorna ut så här för åren 2005-2009: Sverige: 361 977, Danmark: 271 678 och Finland: 91 154.

Omräknat per 100 000 invånare blir det: Sverige: 788, Danmark: 996, Finland: 344.

 

Notera att i slutet vänder man diskussionen till att omfatta helt andra kategorier än vad som avses ovan av Sverigedemokraterna. Gjordes detta med flit?

Hur skulle man uppfatta om Sverigedemokraterna räknade med exempelvis 2 års invandring och hänvisade till: Detta är minsann vad vi tagit emot under det senaste året. Hade det uppfattats som seriöst?

Slutkläm från Sveriges Radio:

"Sverige har en betydligt större asyl- och anhöriginvandring än både Danmark och Finland. Danmark tar emot 87 procent färre asyl- och anhöriginvandrare än Sverige och Finland 97 procent färre.

Om man däremot räknar den totala invandringen är skillnaderna mindre. I förhållande till ländernas storlek är den totala invandringen till Danmark till och med större än till Sverige."

 

I denna slutklämm bekräftar man således att det inte var av olyckshändelse att man blandade ihop 2 olika ekvationer för att få det att framstå som en enda! Notera också att de har lyckats med bedriften att få till att Danmark tar emot 87% färre asyl och anhöriginvandrare än Sverige och Finland 97%.


Så återigen, vad var det Sverigedemokraterna sa ovan: "I konkreta tal innebär detta en minskning av antalet invandrare inom nämnda kategorier med ca 90%"


Men vad menar de med 87% färre? Enligt deras egna uträkningar: Sverige: 478, Danmark: 109 och Finland: 22.

Således 478/109=4.38 (438%)samt 478/22=21,72 (2172%)

Vi tar alltså in, i förhållande till befolkningsmängd, 438% fler asyl och anhöriginvandrare än Danmark samt 2172% mer än Finland!Nästan exakt med andra ord förutom att journalisterna på SR försökte dölja detta genom att blanda korten, dessutom med nya kort.

Att förneka att detta görs medvetet är mycket svårt, intressantare är väl varför?

Morot/Piska.. Vilket driver dem allra mest?

 

/Ceasar

 

DN, SVD, SVD, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen, 

DN,

 

 Moderaterna öser på - frågan är om timingen var så lyckad?

Moderaterna har tagit hjälp i sin iver att locka fler röster, som bloggen tidigare berört så lockade Moderaterna röster bland den växande muslimska befolkningen med löften om Moskéer.

Hjälpen som har anlänt i form av Wille Crafoord, Mange Schmidt och Sofia Talvik basunerar ut en käck hip - hop låt som skall vevas under valrörelsen.

Här är texten till denna eminenta låt som ska få oss till valurnorna:

Det här är en låt
Låt den klinga sitt plong
utan tvingande tvång – det är bara en sång
Och vi gillar att sjunga utan händer för munnen
Lycka är att tycka utan att vara tvungen
Vi bör bejaka inte hålla tillbaka
varje utstickande haka som vill smaka
och jag vill ha en stad
som blir glad om man är entusiast
Vill ha ett land som tar hand om
utan att hålla fast

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Om du är driftig så kom igen och driv nåt
Om du är skrivkunning kom igen och skriv nåt
Om du har viljan så kommer du att bli nåt
Tänk på våra barn som ska vandra där som vi gått
Tänk på alla de som gick där före oss
om vi fick säja någonting och de hörde oss
Kanske tackar vi de döda för vår demokrati
Kanske tackar vi för frihet oavsett parti

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Tänk att fria viljor ännu anses va så märkliga
Det finns så många därute med drömmar att förverkliga
För många grupperingar dopar med duperingar
men glöm vad vi tillhör – bedöm vad vi tillför
Och skrota ruttna inrotade vanor och anor
Fundera mer i dina egna banor utan fanor
Det finns förtjänster både till höger och vänster
men kitteln i mitten så hittar man hiten med titeln

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka

Bygg en moské baby bygg gärna tre baby
Låt ingen annan jävel krossa din idé baby
Vi sågas gärna en gång till av skarpa hjärnor
men att få säja vad vi vill ger vi fem stjärnor

Estradörer frisörer entreprenörer
Lektörer Dansörer lastbilschaufförer
Direktörer konduktörer Charmörer som förför er
Regissörer flanörer distributörer
Massörer som rör er Grannar som stör er
Ingenjörer körer sufflörer traktörer
Skulptörer krönikörer OS-medaljörer
Underleverantörer riddarhus-sirer amatörer;
Vad ni än tar för er

Om det flyter – låt det flyta
Om det funkar – låt det funka


Det är möjligt att det mångkulturella Sverige tycker detta känns som klippt och skuret för Sverige men samtidigt så rasar ett lågintensivt krig i Rosengård, i Rinkeby i Bergsjön etc etc.

Den smått ironiska bilden från ett tidigare blogg inlägg är däremot som klippt och skuren för dessa politiker.

 

 

Hoppas för deras skull att de lyckas norpa ytterligare ett par röster, för det kanske är fler än jag som nu lämnar detta parti till förmån för de enda på riksnivå som vill begränsa invandringen.

 

Sverigedemokraterna, DN

 

DN, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, SVD, SVD, Aftonbladet, Aftonbladet;Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, ST, DN, DN, SVD


Statistik döljer betygsskillnader... men inte bara betyg

Socialdemokraternas första maj tåg i Borlänge:

"Men bakom det generella begreppet ”utländsk bakgrund” finns stor variation. Där finns allt från barn till EU-medborgare och elever från länder i tredje världen som har hög utbildningsgrad, till barn som lämnat krigszoner där allmän skolgång inte existerar.”Vidare från artikeln

"I dagarna går 115 000 elever ut nionde klass och får sina betyg i handen. När Skolverket analyserar betygen kommer det att visa samma sak som varje år: Elever i den statistiska boxen ”utländsk bakgrund” får sämre betyg än jämnåriga med svensk bakgrund. Flickor med invandrarbakgrund lyckas bättre än svenska pojkar.

Men bakom det generella begreppet ”utländsk bakgrund” finns stor variation. Där finns allt från barn till EU-medborgare och elever från länder i tredje världen som har hög utbildningsgrad, till barn som lämnat krigszoner där allmän skolgång inte existerar.

Unik statistik som Skolverket tagit fram på uppdrag av SvD visar att betygsklyftorna är stora mellan elever med olika nationell bakgrund. Svensk skoldebatt fokuserar på skillnader i skolresultat mellan ”utlandsfödda” och ”elever med svensk bakgrund”, men SvD:s kartläggning visar att gapet i själva verket är betydligt större mellan olika nationella och språkliga grupper utlandsfödda. Siffrorna visar också hur den generella statistiken helt missar att barn ur den somaliska gruppen hamnar långt efter.

Av alla elever får 89 procent betyg som ger gymnasiebehörighet. Bland elever födda i Somalia är siffran 25 procent. För somaliska barn som kommit till Sverige före skolstart ser det bättre ut: 75 procent får betyg som räcker till gymnasiet."Artikeln visar att det är stor variation mellan olika invandrargrupperingar och vissa som läser kan ju också påminna oss om att alla kulturer inte har samma värderingar till jämställdhet och studier eller arbete heller för den delen.

Hur ska då vi kunna lyckas med ett mångkulturellt samhälle som fäster den största vikten vid att människor ska behålla sin kultur, när vi å andra sidan ser att det inte fungerar i ett Svenskt samhälle.

Apropå statistiken som man har brutit ned så har den ju gjorts för att motverka stereotyper och om möjligt sätta in resurserna där de som mest behövs, men det slår mig samtidigt att man inte brukar gilla att göra just så när det gäller annan statistik som tex våldtäkter.

Den enda vi får veta när det gäller våldtäktstatistik är att utlandsfödda har en överrepressentation på ca 500% i förhållande till grupperingen Svenskar.

Klart är att det är oerhört mkt värre än bara 500% om vi delar upp invandrare efter ursprungsland för vissa. Skärskådar vi siffrorna från tex Norge där tex grupperingen Irakier stod för 2750% överrepressentation i förhållande till etniska Norrmän gällande våldtäkter.

Varför görs inte denna statistik tillgänglig i Sverige? Är det så viktigt att undvika "kollektiv skuldbeläggning" för dessa invandrargrupperingar så att vi inte vill ställa oss tydligt på de utsatta kvinnornas sida? Borde vi inte vara mer rakryggade än så här?


Statistik är viktigt för att veta var problemen är som störst och för att sätta in rätt åtgärder.Dax att prata om assimilering istället för integration.. dax att förespråka ta seden dit man kommer?


Dax att förstå att mängden invandrare från fjärran kulturer påverkar assimileringsmöjligheter?

Dax att begränsa invandringen?

mvh Ceasar

DN, Expressen


Debatt: Ekroth vs. Demirbag-Steen

Nyheter24 har ett avsnitt man kallar för sms duellen som berör något intressant politiskt ämne. Idag var det dags för sms debatt mellan Kent Ekroth, Sverigedemokraterna och den liberala debattören Dilsa Demirbag-Steen.

Jag såg fram emot denna debatt av flera anledningar och då främst därför att jag anser att Dilsa ofta har framfört rättmätig kritik mot det fega hedersvåldet och samtidigt som ja då känner de står relativt nära varandra i denna fråga åtminstone:-)

Den logiska följden i argumentationen utgjorde ingen överraskning. Speciellt avser jag kopplingen till att män är mer överrepresenterade inom alla brottskategorier i förhållande till kvinnor, som Dilsa la fram, i ett försök att tona ned betydelsen av hemsk statistik.

Detta gjordes som en direkt replik på Kent Ekeroth som framförde den enorma överrepresentation som vissa invandrargrupper står för inom grov brottslighet.

Logisk argumentation?


Undra om man nu har hört alla invändningar som finns mot att ta hänsyn till statistik? Ibland undrar jag om huvudsyftet är att demonisera argumenten från SD och likasinnade eller om det rent av är så att man inte vill ta ned antalet våldtäkter tex?


Det borde vara en rättmätig replik!

Retoriskt är den mkt stark. Prova den, den är svår att värja sig mot då de flesta beslut/åtgärder bör utgå ifrån fakta, men den ena sidan vill ju inte veta vem och kan således inte hitta varför.

Ovanstående är de första frågorna som ska ställas därefter kan vi diskutera vilka åtgärder som är mest lämpliga och hur dessa ska implementeras.

Detta är tillämpbar konsekvensanalys.. tillämpbart i näringslivet varje dag.

Tänk om en marknadschef använde samma blinda förhållningssätt i förhållande till marknadsbudget
Tänk om han inför sin ledningsgrupp fick frågan: "Vilka är våra potentiella kunder vi ska nå?" "Varför är det just dessa kunder vi ska nå i kommande kampanjer"

Marknadschef svarar: Ähh strunt i det... vi kör samma åtgärder och sprider marknadsföringen helt oberoende av vem vi vill nå

Ledningsgrupp igen: - " Det låter inte särskilt effektivt, bör vi inte rikta insatserna mot de med mest potential att bli kunder hos oss"


Vem,Varför, Vad, Hur?

Nybörjarkurs för flummiga liberala debattörer..

/Ceasar Andersson

Ps. Vem vann debatten då? Ekroth fick 99% av rösterna. Ds

Sorgligt, men tyvärr Sant

Läste precis nedanstående artikel med namnet Valet 2010, ett ödesläge på politisktinkorrekt och den är lång men beskriver synnerligen väl den avgrund vårt land är på väg ned i:Vår läsare Christer Johansson skrev en uppskattad krönika härförleden, och nu är han tillbaka med ett nytt alster:

Svenskarnas framtid står på spel den 19 september. Då står vi inför det absolut viktigaste valet i landets 800-åriga historia. Det är inte bara din och min framtid som står på spel, det handlar även om våra barn och barnbarns framtid.

I Sverige medges utan restriktioner att man är kommunist, islamist, maoist, socialist, stalinist, feminist, trotskist, marxist, anarkist samt åsiktsfascist. Det är tillåtet att offentligt bära de blodiga massmördarideologiernas symboler som röda stjärnan, hammaren och skäran samt halvmånen tillsammans med terroristvänliga slagord på arabiska.

 

Du får klä dig i t-shirt med tryck som visar i Sverige till skyarna hyllade folkmördare och terrorister som: Mao, Stalin, Arafat, Pol Pot, Fidel Castro och vänsterextrema gerillaledare och ideologer som Che Guevara, Lenin och Marx. Medan den populära och lika blodsbesudlade palestinasjalen erhållit näst intill status som folkdräkt i Sverige! Men Gud nåde den som säger högt att han eller hon är nationalist. Det är sju resor värre än att vara smittad med böldpest; detta har det politiskt vänsterextrema etablissemanget – anfört av svensk massmedia – uttryckligen slagit fast! Man får som svensk absolut inte hävda sitt egets lands intressen. Då är man mörkerman, extremhöger och nazist. Och därmed moraliskt även delaktig i Förintelsen!

 

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

 

Att vara politiker i Sverige är en våt dröm. Som att jobba i en skyddad verkstad, utan insyn eller att det ställs några krav. Ansvar är ett okänt begrepp. Koncept som utbildning, kvalifikationer, social kompetens, intelligensnivå, livserfarenhet, visioner eller förutseende, förefaller totalt likgiltigt. Bara man klarar att vända kappan efter vinden och inte har några egna åsikter, så har man kvalificerat sig. Då fylls lönekontot automatiskt på varje månad! Och värst av allt: dessa IQ-befriade nickedockor ansvarar för Sverige och skall leda landet framåt i EU och övriga världen! Skrämmande? Jo, det kan man lugnt påstå!

 

Resultatet har heller inte låtit vänta på sig i stället för framåt har det gått stadigt bakåt. Med raska steg närmar vi oss åter den mörka medeltiden. Sverige vilar på en politisk absurditet som saknar motsvarighet. Den politiska föreställningen är lika cynisk som bisarr. Sverige är sannolikt unikt i världen; det lär knappast finnas någon annan nation på jorden som betalar sådana fenomenala miljardbelopp för att finansiera sin egen undergång!

 

Detta gör det särskilt obehagligt och motbjudande att vistas i ett land som fullständigt håller på att kollapsa, och är på väg mot total samhällsupplösning, och samtidigt få uppleva ett politiskt desperat etablissemang som intill vanvettets gräns, försöker stoppa det enda partiet – Sverigedemokraterna – vilket bevisligen tagit på sig uppgiften att åtminstone vilja försöka hejda förfallet! Var finns logiken? Nej, det finns naturligtvis ingen!

 

Etablissemanget försöker med alla medel; lögner, bedrägeri, fusk och snuskig skräckpropaganda – få folket att tro Sverigedemokraterna är mycket farligare för landet, än det islamistiska plundringskonceptet med vidhängande brutal kriminalitet och islamisering av Sverige. Och så är det naturligtvis inte! Under drygt två mycket intensiva decennier har totalt inkompetenta politiker – påhejade av svensk massmedia – till astronomiska kostnader importerat kaos och anarki till vårt land. Till följd av detta undrar jag: vilket parti är mest fientligt inställd till Sverige?

 

Till fyrsiffriga mångmiljardbelopp har de nuvarande sju riksdagspartierna ”köpt” på sig en fullständigt unik flora av ”moderna” socialpolitiska problem och samhällsnedbrytande begrepp, samt för Sverige tidigare helt okända och destruktiva företeelser:

Utanförskap, religiös fanatism, nygamla sjukdomar, analfabetism, arbetslöshet, fattigdom, samhällsterrorism, segregation, flaggbränning, ghetton, ekonomisk recess, moskébyggen, skolpyromani, stenkastning, sekundäreffekter från inavel, släktfejder, hedersmord, bilbränder, kränkningsarvoden, kriminella gäng, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, organiserad brottslighet, elda upp halva stadsdelar, muslimska bönerum på arbetsplatser, vandalisering av polisbilar, asylturism, etniska konfrontationer, antisemitism, upplopp, pitbulls, muslimska krav, dagliga skjutningar, oprovocerat våld, halalslakt, otrygghet, tvångsgiftermål, butiksrån, slöja, burka, slum, muslimskt präglat livsmedel, ungdomsrån, tiggeri, väskryckning, plundring, religiösa konflikter, oanständigt parasiterande, förortshelveten, rån av busschaufförer, terroristattacker mot utryckningsfordon, våldsbenägna flickgäng, trafikterrorism, kattuggare, separata badtider på allmänna bad för muslimer, nya droger, havererat rättssystem, balkongknuffning, politisk utpressning, värdetransportrån, politiskt hot, nyårsraketer som vapen, integrationsproblem, utpressning, gatuvåld, åldringsrån, tung och brutal kriminalitet, pistolbeväpnade småtjuvar, hormonpumpade kamphundar på gatorna, kvinnoförtryck, kidnapping, tonårsmördare, apatiska barn, flyktingbarn, papperslösa barn, ensamkommande barn, skäggiga barn, könsstympning, hat-rasism-diskriminering riktat mot svenskar, gängkrig, ingifte, ständigt vapenskrammel, polygami, degenerering, fusk och bedrägeri, mord, misshandel, ungdomsrån, stöld, systematisk vandalisering av allmän egendom samt rasering av strukturerna i det svenska samhället et cetera. samt våld, våld och åter våld i aldrig skådad omfattning.

 

De redaktionella rapporterna i media brukar dock kläs i prydliga, nysvenska formuleringar som: ”pojkstreck”, ”utanförskap”, ”segregation” om det förekommit skottlossning kan media sträcka sig så långt som till ”integrationssvårigheter”! Landets myndigheter står fullständigt handlingsförlamade inför denna ”sociala oro” (ett annat populärt nysvenskt uttryck), utan att röra ett finger. Det enda man förmår är att här och var sätta upp ytterligare ett par dussin nya övervakningskameror – i syfte att åtminstone filma den förestående kollapsen och dokumentera undergången! Aldrig med ett ord vidrörs bakomliggande orsaker till samhällsterrorismen, eller att det talas om att vidta några konkreta åtgärder.

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

 

Den katastrofala situationen kommer förstås att kontinuerligt späs på och permanentas så länge det dagligen väller in människor från dessa våldspräglade geokulturella områden. Men till vilken nytta för vårt land? På vilket sätt kan dessa extremt negativa konsekvenser av den omåttliga invandringen från muslimska Balkan, Afrika och Mellanöstern sägas ha gynnat Sverige? Ställ frågan till Dig själv: hur har detta underlättat tillvaron och gjort vardagen bättre för mig? Har detta tillfört min familj något gott? Ställ samma fråga till grannen och andra svenskar! Själv har jag oöverträffat svårt att förstå hur svenskarna, i val efter val, röstar på detta för landet så totalt destruktiva och utarmande och nedbrytande politiska program. Ja, detta är för mig fullständigt obegripligt!

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

 

Värst av allt: bara en bråkdel av all extremt grov kriminalitet som finns förankrad i den odelat negativa massin-vandringen, leder till rättsliga åtgärder. Volymen av denna brottslighet är så stor att, rättsväsendet i landet vid det här laget går på knä och ligger flera år efter med både anmälningar och utredningar. Dessutom tystas många brott ner, alternativt aldrig kommer till myndigheternas kännedom. Medan en betydande del av brotten till följd av politiska orsaker diskret avskrivs. I stället får det fullständigt handfallna rättsväsendet koncentrera sig på att trakassera svenskar som åker 10 km för fort på landsvägen, bötfälla bilister som parkerar fem minuter för länge i staden utan att ha betalt och naturligtvis inte att förglömma det värsta av allt: bilbältet. Det gäller ju att få lite hyfsad statistik på uppklarade ”brott”! Här kan man verkligen tala om att myndigheterna prioriterat brottslighet! (Att man sedan slår sönder och eldar upp halva stadsdelar; Malmö, det fäster man inte så stor vikt vid. Eller lägger hela städer i moralisk aska; Landskrona, det bryr man sig mindre om.)

 

Bara ett litet exempel: innan den okontrollerade massinvandringen tog sin början, var anlagda bilbränder i Sverige ett praktiskt taget okänt begrepp. Sedan några år är det dock daglig (nattlig) rutin för brandkårerna i hela landet. Medan denna typ av samhällssabotage ökar dramatiskt för varje år.

 

I Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö brann sammanlagt närmare 1000 bilar under 2009! Allt enligt SVT Rapport. Detta innebar en ökning på mellan 12 och 20 procent från året innan, beroende på stad. Fast det är långt ifrån något storstadsfenomen; i alla städer över hela Sverige där det finns invandrare från Balkan, Afrika och Mellanöstern brinner bilar varje natt. Det totala antalet anlagda bilbränder i landet lär utan vidare kunna uppskattas till allra minst det dubbla. Det vill säga ett par tusen varje år.

 

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

 

Sverige invaderas dagligen av rovgiriga bidragstagare från främmande kulturer. Detta har medfört att landet kommat att fungera som ett multietniskt reservat för våldsambassadörer från framför allt tredje världens Balkan, Afrika och Mellanöstern, med traditionellt etniska, politiska och religiösa konflikter på den dagliga agendan. Med sin hänsynslösa grymhet sänker man vilken socialt, ekonomiskt och moraliskt utvecklad nation som helst på mycket kort tid. Titta bara på Sverige. Det tog mindre än tjugo år att rasera, vilket det ragit ett par hundra år för att bygga upp!

 

Sverige är en tragedi. En katastrof. En mångkulturell och etnisk härdsmälta, som hotar att detonera vilken dag som helst. Det mångkulturella experimentet, iscensatt av ett inkompetent, cyniskt och totalt omdömeslöst politiskt korrekt etablissemang, har gått alldeles överstyr. Den muslimska ockupationen tillsammans med extremvänstern, understött av politiskt korrumperad massmedia, i symbios med censur och strypt informationsflöde, är de största och allvarligaste hoten mot framtiden, demokratin och det fria ordet i Sverige! Tänk på detta när du står framför valurnorna i september, sedan är det för sent. Det är vi skyldiga våra efterkommande; vi vill väl inte att våra barn och barnbarn skall vakna upp om morgonen till böneutroparen i moskén bakom ICA-affären!

 

Med i dag med 500 00-600 000 muslimer i landet, lär detta snart bli verklighet. Och med en fortsatt massiv invandring från muslimska Afrika, Iran, Afghanistan, Irak och hela övriga Mellanöstern, tillsammans med ett totalt okontrollerat barnafödande som förödande och effektivt demografiskt vapen, är dessa muslimer snart både 1,2 miljoner och 2,4 miljoner. Och då är vi riktigt illa ute!

Det är om detta som valet handlar den 19 september!

 

Svenskar, tänk på era barn och barnbarn! Se hur det undantagslöst ser ut i ALLA länder över hela världen, där muslimer och islam fått fotfäste. Tro bara inte att Sverige skulle utgöra något undantag. Nej, nej, nej, för titta er omkring. Det har ju redan börjat! Vi måste alla ta det islamistiska hotet och det globala jihad på fullt allvar. Det är definitivt inget skämt! De sju etablerade partiernas lögner och dogmatiska propaganda kommer att leda till en förödande politisk, ekonomisk och etnisk katastrof för Sverige!

FÖR ALLT VAD NI GÖR, RÖSTA FÖR GUDS SKULL ALDRIG MER PÅ DESSA POLITIKER! ALDRIG, ALDRIG, ALDRIG NÅGONSIN MER! JAG UPPREPAR: ALDRIG MERA! INTE OM NI VILL ERT EGET, ERA BARNS OCH BARNBARNS BÄSTA, SAMT SVERIGES VÄL!

Dessutom, det lär säkert inte dröja länge förrän det dyker upp ett politiskt parti med islamistiska förtecken. Vad detta kommer att innebära för landet? Ja, det kan ni ju själv räkna ut!

Christer Johansson


Vansinnet accelererar

Migrationsverket har idag meddelat den fantastiska nyheten att prognosen för antalet sk flyktingar kommer att skrivas upp. Detta är nu 3:e gången under 2010 som verket skriver upp sina prognoser.

Vi som är kritiska till en asylpolitik som redan bevisligen är den mest extremistiska i Europa vet snart inte längre hur i helsike är det möjligt.. Se tidigare inlägg för uppdatering av hur många som Sverige tar emot i jämförelse med övriga Europa.


Prioriteringen av Social turism och världens mest omfattande asylinvandring (utan asylskäl)är redan ett stort skämt och det är väl snart försent att undvika inbördeskrig. Varför prioriterar Svenska politiker så här? VAD ÄR DET VI HÅLLER PÅ MED?

Läs själva vad verket meddelar i början på sin sammanfattning av deras prognos:

Vidrigt var ordet!"Migrationsverket skriver upp prognosen över antalet asylsökande ytterligare - från
28 000 till 31 000 under innevarande år. Prognosen för 2011 höjs från 27 00 till
28 000. Bakgrunden är främst att det har skett en ökning av antalet asylsökande från
Serbien och Kosovo.

Uppgången innebär inte bara att verket har behov av att ytterligare stärka sin
kapacitet att ta emot och pröva de nya ansökningarna. Ökningen har också betydelse
för dimensioneringen av mottagningssystemet. Det antal personer som lämnar
systemet genom återvändande eller kommunbosättning väntas bli mindre än antalet
nya asylsökande. Det innebär att det inte längre är aktuellt att avveckla platser utan att
det enligt verkets bedömning tvärtom behövs 1 400 nya platser i anläggningsboenden."


Man vidhåller dessutom i deras prognos att kalla bedrägeribarnen för ensamkommande barn vidare i detta Sverigefientliga projekt! Läs hela skräpet här


Det enda rätta då samtliga riksdagspartier stödjer detta är således ett aktivt stödjande av Sverigedemokraterna.
Det enda parti med möjlighet att nå riksdagen, som motsätter sig detta vansinne.Måste Du som Svensk deporteras innan du agerar?

/CeasarRädda barnen i trångmål

Pernilla Ouis, fil. dr. och biträdande lektor i hälsa och samhälle, Malmö högskola anklagar Rädda barnen för att förvanska den forskning som hon deltagit i.


Inledning: "Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt farsen att Rädda Barnen gång på gång sprider samma lögn kring hur det gick till när min rapport om tidiga äktenskap, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp bland tonårsflickor i Jemen, Libanon och de ockuperade palestinska områdena censurerades av dem."


Läs hela artikeln på newsmill här, det är minst sagt graverande att man så tydligt döljer fakta i sin iver att "ingen ska få vatten på sin kvarn". Tänk om sanningen kommer fram?


Ja tänk om sanningen kommer fram, det kan ju leda till att man faktiskt vill rikta sina insatser så att bäst verkan kan nås.

Förljugenheten har få gränser hos myndiheter, organisationer, politiker och journalister.. Ingen vågar yttra sig, ingen vill stå till svars för obehagliga sanningar.

De rädda barnen kan inte bli räddade eller ens hjälpta om vi negligerar eller tonar ned problemet.

Överallt ser jag politiker och journalister förneka vissa kulturers våld mot sina kvinnor och medmänniskor, eller åtminstone likställa den med individuellt våld utan koppling till kultur och seder. Den förnekelsen är ett hot mot vår demokrati och de rädda barnen kommer tyvärr att förbli just det: Rädda

/Ceasar


Barnboksförfattaren Anders Jacobsson

Den i Expressen så starkt kritiserade barnboksförfattaren Anders Jacobsson replikerar på Expressens kulturjournalist Gunilla Brodrejs uttalanden gentemot Anders ironiserande över de sk ensamkommande flyktingbarnen.

Expressen utav någon anledning valt att låta hans replik vara mkt svår att finna så publicerar jag hela hans replik nedan:


Gunilla Brodrejs hatartiklar i Expressen om mig (23/4) samt om mig och Sören Olsson (24/4), där det fastslås att jag är främlingsfientlig och på gränsen till rasistisk, är inte bara ohederliga och falska utan dessutom olagliga. Bakgrunden är att jag på min blogg Anders Dagbok (på Alltombarn.se) ironiserade över uttrycket ensamkommande flyktingbarn och ställde uttrycket i relation till några bilder av de ensamkommande barnen, av vilka flertalet inte associerar till barn utan snarare till äldre tonåringar och i vissa fall till unga vuxna.

Därutöver riktar Gunilla Brodrej allehanda personangrepp mot mig. Både i papperstidningen och på nätet. På Twitter skriver hon om ”den främlingsfientlige barnboksförfattaren Anders Jacobsson”. På sin facebooksida raljerar hon om rasisten, det vill säga jag. Hon parar ihop mig med Wagner – nazisternas favoritkompositör.


Hon har all rätt att vara arg på mig, mitt inlägg och min humor.
Däremot har hon inga rättigheter att stämpla mig som främlingsfientlig och rasistisk.
Mitt ironiserande över begreppet ensamkommande flyktingbarn är inte främlingsfientligt. Inte ens om jag skulle tycka och tro att vissa av de anländande är över 17 år.
Inte ens om jag skulle vara kritisk till invandring gör det mig till främlingsfientlig.
Man måste kunna debattera fritt i vårt land kring sådant som folk anser behöver diskuteras, förbättras och förändras.


Var står jag då i invandringsfrågan?
Som jag skrev på Newsmill:
”Jag tycker att alla som söker sig hit och som har giltiga skäl ska få stanna, integrera sig, arbeta och skapa ett fint, fritt och demokratiskt Sverige tillsammans med oss andra svenskar oavsett etnisk och kulturell bakgrund eller eventuell religiös tillhörighet.
Och jag tycker väl som de flesta att fuskar man sig in i landet diskvalificerar man sig för vidare vistelse här.”


Att jag över huvud taget måste förklara att jag inte är rasist efter en ironisk satir över uttrycket ”ensamkommande flyktingbarn”, säger en hel del om debattklimatet i vårt älskade land.

ANDERS JACOBSSON
FörfattareTidigare inlägg
RSS 2.0