Våldtäktsrapport publicerad idag

I den svenska debatten så undviker man konstant från media och politiker att diskutera hur våldtäktsstatistik ser ut. BRÅ´s vänstervridna förnekare Hradilova sänds ut i artiklar som inte går att kommentera för att såga både BRÅ´s egna undersökningar såsom andras. Allt som kan ligga vissa befolkningsgrupper till last skall undanhållas för Dig som svensk.


Idag när då Sverigedemokraterna släpper sin rapport har BRÅ genom Hradilova återigen möjlighet att på DN´s webbplats möjlighet att både såga egna undersökningar som BRÅ har gjort, som pekar på exakt samma statistik som den som Sverigedemokraterna har tagit fram och nu även Sverigedemokraternas egen rapport.

När hon pratar om anmälda våldtäktsfall så finns det en överrisk att offret tror sig ha sett en med utländsk utseende och när det gäller dömda våldtäktsmän så slipper svenska förövare undan i högre utsträckning...

Sverigedemokraternas förklaring att kulturella skillnader i synen på kvinnor och våldtäkter skulle spela en avgöande roll anses vara ren spekulation och hon svarar:


- Det är ingen orimlig tanke men det är en ren spekulation. Synen på kvinnor skiljer sig även mellan svenska män, säger hon.


Undrar om hon och Schyman är samma person? Desperationen är total men sanningen spricker ändå fram.

Det finns hopp att faktiskt göra något åt denna farsot!


Läs en delmängd av Sverigedemokraternas rapport nedan:Sverigedemokraternas rapport: Dags att tala klarspråk om våldtäkternaSverige har störst andel anmälda våldtäkter i Europa och ligger till och med på en föga hedrande
andraplats i hela världen. Sverige har dessutom en av de lägsta uppklarningsprocenten. Mellan
1975 och 2008 har antalet anmälda våldtäkter ökat med nästan 700 procent. Även antalet anmälda
gruppvåldtäkter ökar kraftigt och har fyrdubblats under det senaste decenniet.
Förra året anmälde flera tusen kvinnor i Sverige att de utsatts för våldtäkt. Då ska det påminnas om
att mörkertalet bedöms vara mycket stort och att utvecklingen även inom andra kategorier av
sexualbrott ser nästan lika illa ut. Samtidigt ökar också det icke-sexuella våldet mot kvinnor. 4
Brottsförebyggande rådet har konstaterat att det vid sidan av ökad anmälningsbenägenhet också
finns en reell ökning av antalet våldtäkter.Mot bakgrund av den här utvecklingen är det kanske inte så konstigt att mer än var fjärde svensk
kvinna, enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen, uppger att de känner sig otrygga i
sin vardag och att var tionde kvinna inte vågar gå ut ensam efter mörkrets inbrott.Våldet mot kvinnor drabbar alltså inte bara offren och deras familjer. Rädslan och otryggheten som våldtäkterna
skapar försämrar även livskvaliteten och rörelsefriheten för en stor andel av landets kvinnor.
Sverigedemokraterna har av den anledningen utsett kampen mot våldtäkterna till det här valets
viktigaste jämställdhetsfråga och den här rapporten är utgångspunkten för en landsomfattande
kampanj mot den nya våldtäktsvågen.
Invandrares överrepresentation


I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapporter kring invandrares brottslighet från 1996 respektive
2005, framgår det att invandrare är överrepresenterade inom all brottslig verksamhet men att just
våldtäkt är en brottskategori där överrepresentationen är som störst. Jämfört med svenska män är
det hela fem gånger vanligare att invandrade män anmäls för våldtäkt.


Enligt uppgifter från BRÅ
till tidningen Aftonbladet7 var cirka 50 procent av de dömda våldtäktsmännen vid denna tidpunkt av
utländsk härkomst, det vill säga både första och andra generationens invandrare.
BRÅ har också visat att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och att
socioekonomiska variabler såsom skillnader beträffande kön, ålder, inkomst och bostadsort inte kan
förklara överrepresentationen.8 Selektering och diskriminering inom rättsväsendet har också
framhållits i debatten, men avfärdas som helhetsförklaring av BRÅ9 och kan heller inte förklara
varför överrepresentationen varierar så kraftigt mellan olika utomeuropeiska invandrargrupper och
mellan första och andra generationens invandrare.


Då kritiker har avfärdat resultaten från BRÅ:s rapporter med argumenten att de inte säger någonting
om den nuvarande verkligheten eftersom de dels har ett antal år på nacken, dels bara utgår från
anmälda och inte dömda gärningsmän, valde Sverigedemokraterna att begära ut samtliga
tingsrättsdomar där stämningsansökningar inkommit och dom avkunnats under 2009, där offren var
vuxna och där domslutet var våldtäkt.


I Norge har undersökningar pekat på att samtliga överfallsvåldtäkter i huvudstaden Oslo begåtts av
utomeuropeiska invandrare, men att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika
invandrargrupper och att invandrare från Afrika och Mellanöstern står för den största
överrepresentationen.


En studie kring det ökande antalet gruppvåldtäkter i Frankrike utförd av Dr.
Patrice Huerre, psykiatriker vid appellationsdomstolen i Paris, visade att 52 procent av förövarna
kom från Maghreb-länderna/Nordafrika och 20 procent från Afrika söder om Sahara.
Gruppen utrikes födda utgjorde förra året 14 procent av Sveriges befolkning. De granskade
våldtäktsdomarna från 2009 visar på en överrepresentation genom att så stor andel som 48 procent
av våldtäktsmännen är födda utomlands.


(Detta innebär en ökning jämfört uppgifterna från 200511,
vilket skulle kunna peka på att fenomenet är tilltagande.) Inom kategorin grov våldtäkt var siffran så
hög som 64 procent. Det har i den här studien inte varit möjligt att utreda situationen beträffande
andra generationens invandrare, men baserat på proportionerna i BRÅ:s rapporter samt en studie av
våldtäktsmännens efternamn görs bedömningen att cirka två tredjedelar av samtliga våldtäkter i
Sverige begås av första och andra generationens invandrare.Som många andra studier visat skiljer sig också överrepresentationen kraftigt åt mellan olika
invandrargrupper
. Första generationens utomeuropeiska invandrare utgör endast 6,81 procent av
befolkningen12 men utgör hela 39,47 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en
överrepresentation på 5,80 ggr.Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer
markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör
10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket
anmärkningsvärda 8,36 ggr.


Ladda ned rapporten i sin helhet här


mvh Ceasar

dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, gp, gp, gp, gp, gp, gp
gp, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, dagen, dagen, dagen
aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet
gd,gd, hd, sydsvenskan, smp, smp, smp, ekuriren, ekuriren, st, blt, blt, blt, blt, blt, kbl, kbl, kbl, kbl, laholm, svt

Våldtäkter påverkar valet

Enligt en SIFO undersökning som publiceras i dag ökar Sverigedemokraterna till 4.5% och blir vågmästare. Detta skriver Svd.


Alliansen leder över de rödgröna i den nya SIFO undersökning som publicerades på söndagsmorgonen. Ledningen är dock bräcklig och de borgerliga får inte egen majoritet vilket betyder att SD blir tungan på vågen mellan blocken.

Moderaterna: 30.5%
Folkpartiet: 6.8%
Centern: 5.5%
Kristdemokraterna: 5.8%
Socialdemokraterna: 31.3%
Miljöpartiet: 8.9%
Vänsterpartiet: 4.8%
Sverigedemokraterna 4.5%

 

Undersökningen är utförd mellan den 9-12 augusti, frågan är hur det påverkas av detta:

 

75 % av de våldtäktsdömda i Gävles tingsrätt har sitt ursprung i Mellanöstern


Den 13 augusti var SD ledaren på besök i Gävle och presenterade Sverigedemokraternas politik. En av Sverigedemokraternas starkaste invändningar mot dagens invandringspolitik är givetvis de konsekvenser av otrygghet, kriminalitet och lidande som den ger upphov till.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har redan publicerat att utlandsfödda har en överrepressentation på 500% i förhållande till Svenskfödda som i sig är födda av svenskfödda föräldrar.. puh.. Men denna statistik blir rätt skev eftersom den drar alla invandrare med i statistiken. Vissa invandrargrupper står för en lägre brottslighet än Svenskar.


Sverigedemokraterna har kikat på statistiken som gjordes i Sverige i mitten av 90- talet av BRÅ, där ursprungsland framgår, och funnit att vissa invandrargrupper står för en skrämmande överrepressentation medans andra ligger väldigt lågt som beskrevs ovan. Förmodligen har man också tagit intryck av hur våra Nordiska kollegors rättsväsende hanterar fakta kring dessa frågor, där den mest graverande uppgiften nog kan sägas vara den att 100% av överfallsvåldtäkterna i Oslo så misstänktes folk från "icke-västliga" länder. Se film här


Oslo polisen har nu använt denna metod i 4 år för att bättre kunna förebygga brott, genomföra seminarier med invandrargrupper från Mellanöstern, kartläggning av kvinnosyn och människosyn etc etc. Det har kommit mkt längre än Sverige således. Polisledning anser också att denna fakta bör komplettera beslutsunderlaget för vilken invandring Norge skall bedriva. Rent av som det anstår en demokrati.


Den statistiken som Åkesson nu presenterade i Gävle är hämtad från en pågående kartläggning som SD låter göra. Partiets utredare har begärt alla våldtäktsdomar från Sveriges tingsrätter under förra året.

– Vi ska belysa den nya våldtäktsvågen, säger Jimmie Åkesson.

Förutom kulturell härkomst hos gärningsmännen ska partiet undersöka deras socioekonomiska bakgrund och geografiska hemvist, enligt Jimmie Åkesson.

Hur de gjort undersökningen framgår inte av artikeln!

 

Det skall bli oerhört intressant att följa utredningens resultat ort för ort och då höra alla belackare förneka alternativt gråta ut om de utpekade invandrargrupperna.

Jag kan lova att de inte gråter ut om de våldtagna/skändade kvinnornas förstörda liv.

Jag har fått nog av förljugenheten och kommer aldrig backa in i skuggan igen!dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd,svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd,
svd, dn, ekuriren, gd, gd, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, sydsvenskan, gp, gp, gp, gp, gp, gp, gp, gt, gp, gt, gt, barometern, sydsvenskan, fria tider
fria tider, blt, blt, blt, blt
expressen


Polis och Sverigedemokrat

Sveriges absolut största site för oberoende nyheter PolitisktInkorrekt.info publicerade häromdagen en artikel så intressant att den är värd att läsas av envar.

Är det några som dagligen lever mitt i det mångkulturella kaoset i vårt land så är det just poliser. Att få utstå spott och spe av sina chefer samtidigt som man kämpar dagligen mot den importerade brottsligheten är fruktansvärt.

Från mkt nära håll har jag haft möjligheten att ta del av historier likt denna och kommer förhoppningsvis inom en snar framtid att publicera fler artiklar innefrån Polisens verkligheten.

Läs och chockas över denne frustrerande polis i dagens Sverige:


Jag arbetar sedan ett par år tillbaka som ordningspolis i en av storstadsregionerna. Under mina relativt få år som polis har min syn på svensk invandringspolitk förändrats. Låt mig förklara. Som ordningspolis är mitt jobb rent konkret att förebygga brott och i de fall brott redan skett åka till platsen och vidta de åtgärder som krävs, mycket grovt förenklat kan man säga att det innebär att hjälpa offret och gripa den skyldiga.

Redan efter mitt första halvår som polis började en bild målas upp framför mig. Bilden föreställde en polismyndighet och ett Sverige som stod helt handfallna inför den nya sortens brottslighet. Borta var den gamla tiden där de som fått för mycket innanför västen gjorde upp med knytnävarna utanför den lokala krogen, där missbrukarna bröt sig in i bilar eller när det gick riktigt vilt till då en biltjuv försökte köra ifrån polisen.

 

Inne är den nya sortens brottslighet ,”de smutsiga brotten” som den stora och okontrollerade invandringen fört med sig. Jag vill understryka att detta är inte något jag spekulerar om, detta är min vardag, något jag ser hela tiden och tyvärr bekräftas gång på gång, varje dag. Dag ut och dag in…

 

För att ta några exempel:

Flera gånger i veckan åker jag hem till våra äldre och svaga som blivit utsatta för smutsiga åldringsbrott (där någon tränger sig in i lägenheten och lurar/misshandlar den gamla tills de får alla värdesakerna) och ber om ett signalement på vem som begått detta hemska övergrepp. Varje gång beskrivs gärningsmannen som invandrare från en speciell folkgrupp. Inte en enda gång under hela min poliskarriär har jag fått gärningsmännen beskriven som Svensk.

 

Detsamma gäller de tusentals personrånen där vår barn och svaga blir hotade och rånade på gator och torg, 95 procent av de hundratals gärningsmän jag fått beskrivna för mig anges av den utsatte vara invandrare.

 

Det är enkelt att slänga sig med ord som personrån och sen inte reflektera vad det faktiskt innebär. För mig och mina kollegor är det tydligt men jag ska försöka förklara. Dessa smutsiga brott begås nästan uteslutande av invandrare. Det karaktäriseras av en total avsaknad för respekt för mänskligt liv. Jag sitter mitt emot en gammal människa med skräcken i ögonen efter att ha blivit attackerad i sitt eget hem – den enda trygga vrå de hade kvar. Full med blåmärken och vittnandes om de knivhot de just fått utstå och den förnedring de känt när de inte kunnat freda sig.

 

För att inte tala om när jag för mindre än en vecka sedan träffade en 17-årig pojke som darrande av skräck försökte berätta för mig om det personrån han blivit utsatt för några timmar tidigare, det tredje rånet han blivit utsatt för på mindre än 11 månader, alla utförda av invandrargäng. Pojken stod denna gång och vänta på bussen med sin vän när de kom fram, och under knivhot tvingade de vännerna bakom ett hus i närheten.

 

Där band de vännen och sa till pojken jag pratade med att de skulle skära ihjäl hans vän om han inte kom tillbaka med mycket pengar inom en halvtimme. Lyckligtvis överlevde han och hans vän även detta personrån, men hur mår han idag frågar jag mig? Vilka konsekvenser får detta för hans trygghetskänsla och välmående? Vågar pojkens ens gå ut idag? Gå till skolan?

 

Och då har jag inte ens skrivit något om alla de skjutningar och knarkuppgörelser som sker med nästan uteslutande invandrare som aktörer.

Jag skulle kunna fortsätta med exempel tills papperet tog slut, men kontentan av det hela är ändå att när det kommer till de smutsiga brotten (brott där man utnyttjar och skador andra människor) så utgör invandrarkillar en överväldigande majoritet av gärningsmannen. På de dygnssammanfattningar som görs internt inom polisen om de personer som gripits så är i snitt cirka 25 namn invandrare och 5 svenskar. Svenskarna är oftast missbrukare som stulit något.

 

Då jag tog upp saken med mina äldre och erfarna kollegor fick jag till svar att ”Så här ser den nakna sanningen ut, den verklighet du inte kan läsa om i tidningarna.” Kollegorna vittnar också om en total respektlöshet gentemot polisen och rättssamhället som vissa invandrargrupper visar upp. Man vägrar lyda polisen och ska alltid bråka om allt, kvinnliga poliser är speciellt utsatta där vi har hela spektrat från att man vägrar lyssna när en kvinnlig polis talar, man vägrar hälsa, kallar dem snuthoror till att man går till fysiskt angrepp och försöker ta deras vapen och slå ner dem.

 

Jag själv har aldrig blivit attackerad av ett svenskt ungdomsgäng när jag arbetar, däremot cirka 10 gånger av invandrargäng.

Den tragiska sanningen (som vi nog inte vågar erkänna för oss själva) är att vi HELT tappat kontrollen över vissa områden i våra städer. Vi poliser kan inte gå in vissa områden utan att rusta för krig, enkel service som att åka hem till någon som blivit utsatt för inbrott blir omöjliga då vi och våra bilar blir attackerade. Det har nu gått så långt att ledningen gjort den bedömningen att det våld vi måste använda för att freda oss själv är så grovt att vi inte längre kan verka i områdena, följaktligen har vi blivit förbjudna att uppehålla oss på vissa platser då riskerna är för stora.

 

Förklaringarna till ovanstående intresserar mig inte längre trots att jag är väl förtrogen med de socioekonomiska förklaringsmodeller som finns. Jag nöjer mig istället med att konstatera tre saker:

  • Verkligheten i våra storstadsregioner ser ut som jag beskrivit här ovan (oavsett vad förståsigpåare eller politiker säger).
  • De förklaringsmodeller och åtgärder vi använt oss av hittills har varit totalt verkningslösa.
  • Detta måste få ett slut. Ta av skygglapparna och vidta de åtgärder som behövs för att våra unga och gamla ska kunna känna sig trygga igen, och ge oss den lagstiftning vi behöver för att möta den nya sortens brottslighet.

Jag kommer att gå ur det riksdagparti jag idag är medlem i, och i höst kommer jag göra det som är det enda hoppet kvar för ett tryggt Sverige som vi alla vill bo i och kan vara stolta över.

 

Jag kommer nämligen att rösta på Sverigedemokraterna. Det kommer cirka 50 procent av de hundratalet polismän jag talat med om saken också göra – inte för att vi är rasister, utan för att vi är trötta på att behöva se svenskarna gång på gång bli offer/målsägande i vårt eget land. Allt medan vi poliser har utrustningen, utbildningen och viljan att göra något åt saken men inte får då vi är bakbundna av våra chefer och politiker. Vi har inte de lagstöd och ledarskap som behövs för att klara av denna nya sorts brottslighet. Vi står handfallna och det svenska folket får betala priset för detta.

//En av många Poliser i detta land som kämpar i motvind…

dn
 dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd

svd, expressen, expressen, expressen, blt, blt, blt, blt, blt, blt

blt, gp, sydsvenskan, smp

 


BRÅ vs. Sverigedemokraterna

Efter gårdagens utspel då Sverigedemokraterna klargjorde att man begärt ut samtliga våldtäktsdomar kontaktades BRÅ´s representant Klara Hradilova Selin för att dementera Sverigedemokraternas koppling mellan invandringen och de skenande våldtäktstalen.

Från DN

"Men att antalet anmälningar har ökat behöver inte betyda att det faktiskt sker fler våldtäkter än tidigare, enligt Brås utredare Klara Hradilova Selin. Och även om personer med invandrarbakgrund oftare misstänks för brottet spelar faktorer som social bakgrund, inkomst och utbildning större roll än nationalitet.

– Dessutom finns forskning som visar att många felaktigt pekar ut invandrare som misstänkta. De har en bild av att brottslingar ska vara mörkhåriga eller ha en viss härkomst, säger hon.

Som svar på Sveriges föga smickrande topplacering i anmälningsligan för våldtäkt har Hradilova-Selin tidigare konstaterat att det är bra att de anmäls så mkt våldtäkter i Sverige eftersom det visar att vi har hög anmälningsbenägenhet!"

 

Oavsett vad anledningen är till att vissa invandrargrupper kraftigt bidrar till att skända kvinnor så kan man ju fråga sig varför en fortsatt huvudlös/kravlös/odemokratisk/extremistisk asylpolitik skall få fortsätta.

 

Vissa kommer att stå med en Pinochio näsa lång som ett räfseskaft när de dömda brottslingarnas bakgrund analyseras.

 

Jag undrar om Hradilova då startar en ny facebookgrupp vid sidan om de hon idag är med i såsom - Sverigedemokrater i riksdagen - Nej tack och fangruppen till vänsterpartisten Zana Hassan?

Hur mycket påverkar Hradilovas personliga reflektioner hennes yrkesutövning?

 

Får man föreslå en facebook grupp med namet - Vi som gärna för Svenskarna bakom ljuset?

 

st, gp

svd, expressen, aftonbladet

dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, gp

 


Våld & Våldtäkter

Bloggen beskrev igår den internationella statistiken från UNODC, United Nations office on drug and crimes och ger här tre intressanta topplistor baserade på siffror från 2008.


Misshandel per 100.00 invånare

1. Sverige 918
2. UK (England & Wales) 769
3. Belgien 696

Våldtäkter per 100.000 invånare

1. Sydafrika (Lesotho) 91,6
2. Sverige 53,2
3. Nya Zealand 30,9

Drogrelaterad brottslighet per 100.000 invånare

1. Sverige 849
2. Maldiverna 818
3. Norge 786Hos Affes statistik blogg kan du idag kika på hur BRÅ berättar om hur det blivit lite bättre under första halvåret i Sverige men Affe lyfter alltid på täcket även om det luktar lite illa och analyserar:

"Jag kollade in statistiken för våldsbrott och mina misstankar bekräftades. Anmälda våldsbrott har alltså den högsta noteringen sedan statistiken började föras. Under den senaste tioårsperioden har de anmälda våldsbrotten ökat med 49 procent. Det anmäldes fler våldsbrott under första halvåret 2010 än under hela 1975 och 1976 tillsammans."

Härligt att läsa idag om Sverigedemokraternas idé om att begära ut samtliga domar gällande våldtäkter för att bevisa det starka sambandet (min tolkning) mellan invandring från MENA (Middle East & North Africa) länder och denna landsplåga.

Märkligt att myndigheterna i SVerige inte vill berätta hela sanningen om brottsligheten.

Är inte omtanken om "riskgrupperna" felriktad? Borde vi inte satsa allt vi har på att kliva ned från dessa pinsamma listor?

Är det inte en självklarhet att även detta skall ligga till grund vilken invandringspolitik vi skall föra?


mvh

Ceasar

trelleborg, ystad, ystad
blt, blt, blt, blt, blt, blt, blt, blt, kbl, kbl
smp, ekuriren,
dn, dn, dn, dn, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, svd, svd, svd, sydsvenskan, sydsvenskan, sydsvenskan
sydsvenskan, sydsvenskan, gp, skanskan, skanskan

VM i våldtäkter

Bloggen har tidigare tagit upp de skenande våldtäkter Sverige genomlider och debatten har bitvis varit relativt hård.
Jag anser nämligen att all framlagd fakta tyder på ett klarlagt samband mellan den invandringspolitik Sverige har bedrivit och fortfarande bedriver och de skenande våldtäktstalen och rent generellt den grova våldsbrottsligheten.

Här är ett par exempel:

Våldtäkter i Oslo - Undrar hur Sverige ser ut?

Våldtäkternas förljugenhet i Sverige

Nu bekräftas bilden av ett Sverige i upplösning med placering nr 2 av de 120 länder som årligen undersöks av UNODC - Crime and criminal justice statistics. Endast Sydafrika placerar sig över Sverige i listan.

Vissa talar nu om att anmälningsbenägenheten är väldigt stor i Sverige i förhållande till andra länder och somliga hänvisar till att feminstiska Sverige tolkar allt som våldtäkt. Även om ngt av det skulle vara sant, tror ngn på att detta är huvudskälet till vår topplacering?

Sverige tar alltså silver!


Journalister och politiker reagerar kraftfullt, eller?

Jag vänder mig till traditionell media för att se vad de skriver om detta, debatten måste rimligen vara i full gång.
Letar, letar, söker på google.. Många svar från utländska medier men inte en enda artikel ngnstans! Däremot finner jag att Sverige stolsterar enligt Journalistförbundet med ca 18.000 journalister. 18.000 journalister men ingen tycker att detta är ens anmärkningsvärt?

Hur är detta möjligt?

Sverige 1:a inom misshandel

UNODC presenterar samtidigt statistik för överfall/misshandel med följande definition: 'Assault' means physical attack against the body of another person resulting in serious bodily injury; excluding indecent/sexual assault; threats and slapping/punching. 'Assault' leading to death should also be excluded. (UN-CTS M3.2)

Jag kan konstatera med rapporten i min hand att Sverige är världsledande inom denna kategori med en siffra om 918 misshandelsfall per 100.000 invånare.

Att kika runt bland Sveriges journalister för att se om ngn bryr sig om denna del av rapporten tänker jag inte göra.. Av sannolikhetslära och erfarenhet är chansen så liten att jag tror jag åker och badar med ungarna istället.


Är det rimligt att en "barfotajournalist" som jag på min semester skall förtälja om denna dekadens i samhället?

Jag behöver svalka av mig, primärt inte för att det är varmt ute

Ceasar

dn
aftonbladet
gp, gp, gt
sydsvenskan, sydsvenskan, sydsvenskan
gp, gp, gp, expressen, expressen, dn, dn, dn, svd, svd, svd, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet, aftonbladet
sydsvenskan, ekuriren, ekuriren, ekuriren, st, st, st, dn, svd, smp, smp, smp, dn

Våldtäkter i Oslo - Undrar hur Sverige ser ut?

61 överfallsvåldtäkter - Samtliga misstänka anses vara "icke västliga invandrare"

 

Tidningen Nerikes Allehanda och dess chefredaktör Ulf Johansson lovade att utreda hur överfallsvåldtäkternas situation såg ut i Sverige! Detta efter att ha blivit tagen på sängen i en debatt med sina läsare.. De framförde nämligen att i Olso hade samtliga överfallsvåldtäkter begåtts av utom västliga invandrare.

Ulf sa att han minsann skulle gå till botten med detta och samtidigt ta reda på hur det såg ut i Sverige..Det blev sedan knäpptyst från NA men det visade sig att man hade publicerat men dock endast i papperstidningen! Som vanligt kan man tycka.. de vill ju inte att en bred skara människor skall få del av denna intervjun, eller vad ligger bakom beslutet att inte publicera detta på nätet?

 

Nåväl.. de vill ju inte gå rasisterna tillmötes antar jag, det brukar vara den vanliga förklaringen. Att lyfta fram problematiken kan ju också ha ett annat syfte.. dvs försöka komma tillrätta med problemet och inse att vissa invandrargrupperingar våldför sig på kvinnor i en takt som vi i Norden aldrig är i närheten av.

Oslo polisen uttrycker det väl nedan "– Flera fall har klarats upp tack vare denna metodik. Bland annat tog vi en gärningsman som systematiskt gav sig på kvinnor när de gått av en nattbuss."

 

Läs hela den undangömda intervjun:

 

OSLO. De senaste fyra åren har det begåtts 61 överfallsvåldtäkter i Oslo. Enligt polisen har samtliga överfall begåtts av personer med ”ickevästlig”bakgrund.

Statistiken har lett till en bred politisk debatt.

– Jag fick mycket kritik när jag för ett år sedan gick ut med statistiken, säger Hanne Kristin Rohde, chef för Oslopolisens våld- och sedlighetsrotel.

– Men i dag tycker jag effekterna är positiva. Vi har fått en sund debatt. Politikerna har uppmärksammat en rad problem som hänger samman med invandringspolitiken, som inte hade skett om vi inte varit så öppna.

Gav resultat

I oktober 2006 beslutade Oslopolisen kartlägga överfallsvåldtäkterna mera systematiskt för att hitta gärningsmannaprofiler, tillvägagångssätt, tid och plats för övergreppen. Det har givit resultat.

– Flera fall har klarats upp tack vare denna metodik. Bland annat tog vi en gärningsman som systematiskt gav sig på kvinnor när de gått av en nattbuss.

För ungefär ett år sedan gick Hanne Kristin Rohde ut offentligt med statistik över de senaste tre årens överfallsvåldtäkter. I samtliga 41 fall som då anmälts hade gärningsmannen”ickevästlig” etnisk bakgrund.

Olika reaktioner

Sedan dess har ytterligare 20 överfall skett. Fortfarande uppges gärningsmännen vara till 100 procent invandrare med ickevästlig bakgrund.

– Det blev många olika reaktioner på att vi gick ut med siffrorna. De flesta invandrarorganisationerna var otroligt skeptiska i början. Det var stigmatiserande påståenden som man inte skulle tala högt om.

– Antirasistiskt center är fortfarande negativa men övriga organisationer anser nu att det är rätt att gå ut med fakta. Däremot vill de att helheten ska lyftas fram, inte bara etniciteten. Bland annat betonas psykiatrins

roll.

Bra mottagande viktigt

Hanne Kristin Rohde ser det som polisens uppgift att lägga fram fakta för politikerna och menar att statistiken över våldtäkterna spelar roll för hela invandringspolitiken.

– Inte så att vi ska stänga folk ute men vi måste se till så att vi har en bra apparat för mottagandet.

Asyl på falska brott

Kartläggningen visade att flera gärningsmän sökt asyl på falska grunder.

– De hade inget skyddsbehov. De sökte asyl för att kunna vara här i några år medan deras ärende prövades, säger Hanne Kristin Rohde. Här i Norge tar den prövningen mycket lång tid.

Hela asylinstitutet har kommit att diskuteras.

 

ERIK MARANDER

 

erik.marander@na.se

 

Ställ Er själva frågan: Vad speglar debatten i Sverige?

 

/Ceasar

 

Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet; Sydsvenskan, Sydsvenskan, SVD, Aftonbladet, SVD, SVD, SVD, SVD, SVD, SVD, DN, DN, DN, DN, DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet, SVD, DN, aftonbladet, aftonbladet, GP


Ett rättsväsen i spillror

Jag är ingen jurist ej heller skolad inom juridiken och kan således inte bedöma bevislägen i enskilda fall och såklart inte kopplingen till olika straffpåföljder i det svenska rättssystemet.

Men om vi pratar om rättsuppfattning hos det svenska folket tror jag att jag likt väl som andra kan vittna om en stor diskrepans mellan vad som utdöms i påföljd och vad gemene man finner vara lämpligt.

Ta följande exempel och bedöm själv

Exempel 1

NYKÖPING. Den gruppvåldtäkt som ägde rum på vandrarhemmet i Nyköping i början av mars och som Politiskt Inkorrekt skrivit kort om tidigare har nu fått sitt rättsliga efterspel. Fyra män stod åtalade, men endast två av dom dömdes för själva våldtäkten. Dom två andra dömdes för att ha underlåtit att ingripa och att larma polis.

Enligt åklagaren har de fyra männen befunnit sig i samma rum under övergreppen. De ska var och en ha förgripit sig på flickan, medan övriga skrattade och kommenterade. Enligt åtalet förhindrade de henne att klä på sig och gå därifrån. En av männen misstänks även för övergrepp i rättssak då han ska ha hotat flickan till döden om hon vände sig till polisen. Flickan har en ADHD-diagnos och går på särskola.

För grov våldtäkt döms:

Ahmed Abdirahman Deria, född 19890502 och medborgare i Somalia, till tre års fängelse.

För våldtäkt och grov våldtäkt döms:

Vahid Nowrouzibalvani, född 19911031 och medborgare i Iran, till tre års fängelse.

För underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt döms:

Ahmed Abdirahman Abdulle, född 911023 och medborgare i Somalia, till skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar.

För övergrepp i rättssak, underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt och våldtäkt döms:

Barzan Nawrouzi, född 19840914 och medborgare i Iran, till 6 månaders fängelse.

Ett avsevärt skadeståndsbelopp utdömdes också, men i Abdulles och Nawrouzis fall ogillade domstolen åklagarens yrkande på medhjälp till grov våldtäkt. Minimistraffet för grov våldtäkt som två av gärningsmännen dömdes för är fyra år, men med hänsyn till deras ungdom sätter domstolen straffet till tre år. Hur länge brottsoffret kommer att via sitt lidande straffas framgår inte av domen… Ingen av gärningsmännen döms heller till utvisning.

Exempel 2

BORÅS. Den 16-årige somaliske praktikanten var bara tillfälligt på förskolan. Där ska han ha tagit med sig en femårig flicka in på en toalett och stoppat sitt könsorgan i munnen på henne. Efteråt grät flickan och berättade för en anställd praktikantens övergrepp.

Borås tingsrätt dömde

Sharmarke Ahmed, 16 år, för våldtäkt mot barn till 130 timmars samhällstjänst. Han fick även betala 85 000 kronor i skadestånd till flickan.

Förhandlingen

Under rättegången nekade Sharmarke Ahmed men tingsrätten konstaterade att flickan berättat trovärdigt om övergreppet för flera olika personer oberoende av varandra. Sharmarke Ahmeds version var ganska svävande och han kunde inte förklara varför han hade gått med flickan in på toaletten.

Sharmarke Ahmed anhölls först, men placerades senare på ett behandlingshem för vård. Både han och hans familj motsatte sig att han skulle få ungdomsvård. Med hänsyn till hans låga ålder och att han är ostraffad bestämde tingsrätten istället att han skulle få utföra samhällstjänst.

Ett mycket lågt pris för en hänsynslös kränkning och ett hån mot en försvarslös liten flicka.


Ovanstående tolkningar är hämtade från Politiskt Inkorrekt och efter att ha kikat igenom domarna förefaller deras beskrivning var helt korrekt.

Dessa svin får inte bara väldigt låga straff, de får dessutom vara kvar i Sverige??? Det är förutom att vara ytterligare en kränkning mot de två flickorna ovan också ett tecken på ett totalt haveri i rätten att värna vårt land.

Dessa äckel skall givetvis inte spendera en dag efter sitt straff någonsin i Sverige igen!

Rättsuppfattningen bland det svenska folket skiljer sig så markant från vad som utdöms i påföljd att det i sig är en fara för rättsäkerheten i vårt land. Som en god vän sa till mig gällande just detta: "Det handlar inte bara om att vårda förövarna det handlar också om att se till att det är rimliga påföljder som avhåller mig från att ta lagen i egna händer."

Mycket klokt resonemang och givetvis fullt sant. Om vi inte gav straff överhuvudtaget skulle betydligt fler se till att rättvisa skipades.

Vilken straffpåföljd borde etablissemanget ha förtjänat eftersom de indirekt stöttar detta genom massinvandringen och direkt genom att inte ens reagera mot dessa patetiska straffpåföljder och sedan som grädde på moset så ska deras "asylrätt" i Sverige även framgent vara oförändrat.

Ställ Er frågan själva, har dessa personer förtjänat vårt skydd och omhändertagande i Sverige?


Ceasar!

DN, DN, DN, Aftonbladet, ST, Dagbladet, SVD


Våldtäkternas förljugenhet i Sverige

Med överfallsvåldtäkter varje dag i vårt land, så hör det till vardagen att läsa om hur flickor blir överfallna, misshandlade och skändade av inte bara en gärningsman utan allt oftare av flera..

Med beslutsamhet väljer man ut sina offer, närmar sig, anfaller i grupp för att slutligen övermanna sitt kvinnliga offer. Med en råhet som förr var mkt sällsynt i Sverige håller inte sällan svinen fast sitt tagna byte och turas om att våldta.

Dagens löfte från mig kan skrivas ungefär såhär, Jag hoppas att jag får komma på Er svin just då ni som allra mest känner Er som rovdjur, just då när Ni njuter som allra mest av att skända flickorna.

Just då vill jag se in i Era ögon då ni inser att Ni precis blivit förvandlade till offer..Jag hoppas innerligt att jag träffar på Er.

Precis såhär vet jag att allt fler tänker då man läser om våldtäkterna, låt oss därför repetera trenderna och statistiken.


Överrepresentation i Norge:

"Detta innebär att överrepresentationen hos tex Afrikaner i förhållande till etniska norrmän baserat på deras befolkningsandel enligt rapporterna och statistiken presenterad från officiella källor är: 11,3 gånger. Medans den är 15,8 gånger f ör invånarna med sitt ursprung i Mellanöstern.

Överrepresentationen för Irakier var dock störst. En av 373 Irakier var en våldtäktsman (år 2004) medans samma siffra för etniska norrmän var en av 10275. Det är alltså 27,5 gånger vanligare att en irakier våldtar än att en etnisk norrman gör det. "


Inte ens när flickorna blir våldtagna är detta tillräckligt intressant för svenska politiker och journalister. Att undvika att som man brukar säga att skuldbelägga en hel grupp så undviker man helt att publicera känd information.

Kvinnosynen är inte likadan överallt, människosynen är inte likadan överallt. Konstigt nog är det sådana som jag som vill ha alla korten å borden, för att undvika brotten såväl preventivt som reaktivt som beläggs med epitet som rasist och diverse mörkläggningsord.


Överfallsvåldtäkternas utveckling i Sverige:

1999: 361

2000: 367

2001: 402

2002: 404

2003: 523

2004: 555

2005: 740

2006: 699

2007: 837

2008: 881

2009: 966

Källa: Brå

Med andra ord så är vi nu uppe i 2-3 varje dag! Någon som inte tror det korrelerar med invandring från Mellan Östern och Norra Afrika?


Hur länge till ska nuvarande invandring få fortsätta?

Ceasar


DN, DN, DN, DN, GP, GP, DN

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinnan-var-pa-vag-hem-fran-festen-valdtogs-av-tre-man_4854275.svd
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/flera-valdtakter-i-stockholm-under-fredagsnatten_4854315.svd
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/kvinna-misstankt-drogad-och-valdtagen_4854495.svd
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/tva-overfallsvaldtakter-i-soderort_4854457.svd
http://www.expressen.se/Nyheter/1.2021806/kvinna-gruppvaldtogs-pa-kyrkogard
http://www.expressen.se/ledare/1.2021973/sakine-madon-lardomen-fran-rinkebys-brander
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2022001/kvinna-overfallen-och-valdtagen-i-gardsten
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2021844/jan-sprangers-folk-forstar-inte-att-kniven-ar-ett-livsfarligt-vapen
http://www.dn.se/nyheter/sverige/orolig-sommar-gav-kortare-lov-1.1119974
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7282123.ab

Utomhusvåldtäkter - Sverige tävlar mot Kongo

När ska vi freda våra kvinnor från det ökade hatet? Våldtäkterna skenar och med den okontrollerade massinvandringen och den fruktansvärda överrepresentationen vissa etniciteter står för borde politiker reagera.

 

Precis när jag skriver detta meddelar de om en ny våldtäkt, dock inte utomhus nu utan på badhuset Eriksdalsbadet i Stockholm.

Antal överfallsvåldtäkter per år utomhus

1999: 361

2000: 367

2001: 402

2002: 404

2003: 523

2004: 555

2005: 740

2006: 699

2007: 837

2008: 881

2009: 966

Källa: Brå

 

Stoppa invandringen från MENA länderna nu, snart kommer sommaren och med den kan vi förvänta oss ytterligare en dramatiskt ökning av dessa vidriga brott.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7097876.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7098372.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/grov-valdtakt-mot-minderarig-1.1090900

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.366030-gruppvaldtakt-i-slottsskogen

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.366038-attack-vid-busshallplats

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/16-aring-haktad-for-mord_4689295.svd

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.365782-vannerna-sorjer-dode-27-aringen

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.366030-tva-valdtakter-i-centrala-stan

 

Fy faan

/Ceasar


Flummande sk "humanister"

Bakgrund:

I tidningen Nerikes Allehanda rapporterades tidigare om den våg av överfallsvåldtäkter som har sköljt över Örebro den senaste tiden. Då en 70 årig dam blev överfallen och våldtagen rapporterade tidningen om det signalement som förövaren uppgivits inneha.

Då det är relativt ovanligt i Svenska medier att uppge fullständiga signalement, i ngn form av missriktad sympati med eventuella befolkningsgrupper som skulle kunna stämma in på signalementet väljer man ofta att undvika att rapportera men i detta fall gjorde man av någon anledning tvärt om.

Kanske tänkte man i just detta falla att det skulle kunna leda till att man får fast förövaren?

Nåväl, publiceringen av signalement ledde fram till en debatt om varför journalister normalt sett mörkar delar av signalement. Efter debatten kan man nog med fog säga att chefredaktören blev tagen på sängen av de uppgifter som kommentatorer gav i debatten. Den största skrällen för chefredaktör Ulf Johansson får nog sägas vara det faktum att samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under undersökningsperioden var sk "icke västliga invandrare" (se tidigare blogginlägg).

Han visste ingenting om detta! Dessutom verkade han rejält okunnig i det mesta som handlade om den faktiska överrepresentation som vissa invandrargrupper står för, särskilt då inom grova våldsbrott.

Ulf Johansson - Gör en helomvändning!

Ulf Johansson återkom därefter och sa att han själv tyckte att tidningen skulle granska våldtäkter ur ett etniskt perspektiv varvid nu flumredaktören Anna Hellgren, Ledarskribent på Dagens Arena och frilansskribent, ondgör sig över det etniska vansinnet som Ulf Johansson ska befatta sig med.

Det finns inga gränser för hur långt flummeriet får gå..

De kritiska röster som hörs mot att journalister ofta döljer eller bortser från signalement givna av våldtäktsoffer beskrivs som "rasistiska dammluckor".

Att lämna så bra signalement som möjligt på förövare ligger i allmänhetens intresse för att öka chansen att få fast förövaren och att följa upp etnicitet är viktigt för att kunna göra insatser i förebyggande syfte. Desto mer vi vet av förövarens bakgrund desto lättare är det att dra slutsatser och tillämpa rätt åtgärder. Verkningsgrad i alla åtgärder kräver underlag, varför förneka detta?

Jag antar att Anna Hellgren inte ser någon koppling mellan vilken kvinnosyn som är etablerad inom vissa etniciteter och den faktiska överrepressentation samma etniciteter har enligt exempelvis de studier som gjorts i Oslo.

Flummeriet har inga gränser och Anna Hellgrens linje bidrar aktivt till minska möjligheten att undvika våldtäkter.

Anna Hellgren, - skämmes ta me faan!

Malmö - Beirut?
Ja då var det dags igen!

Med iscensatta bränder som lockbete väntar de in ambulans, brandkår och polis och vid ankomst går de lös med brandbomber, stenkastning och det är såklart ett sk "miljonprojekt" ett ytterligare bevis för den berikning som det mångkulturella vansinnesprojektet medför.

Läs själva här, eller här

Nu kommer säkert journalister att leta efter poliser som i denna krigszon använder otillbörliga tillmälen som i sin frustration av att faktiskt befinna sig i en krigszon nog kan tänkas använda ett annat språk än vad polikerna gör ifrån sina skyddade enklaver.


Vansinnet måste stoppas, det pågår redan ett lågintensivt krig i landet, är det dags att kalla hem Afganistan styrkan?

Hur långt skall detta få fortgå?

Ceasar


Nytt namn för sk hederskultur behövs!

Varför kallar vi det för hederskultur?

Är det möjligtvis pga av att det enligt förövarna är vad det handlar om? Varför är deras syn på de avskyvärda handlingarna inom den sk kulturen i så fall intressant? För mig uppfostrad i Sverige och i en svensk kultur så finns det ingen koppling mellan vad de håller på med och heder. Låt oss sätta ett namn på skiten som utgår ifrån vår syn på denna typ av beteende!

Varför inte kyckling kultur? Fegiskultur? Griskultur?
Svinkultur? Medeltidskultur? Utvisningskultur?


Ge mig lite mer tips

/Ceasar


Den feges val - Följ strömmen, låtsas att du är blind

Massmedia har konsekvent blundat, politiker har konsekvent blundat för vaddå?

Våldtäkterna såklart!

Vi har i Sverige en fruktansvärd tendens vad gäller våldtäkter. I Sverige så står utlandsfödda för en överrepressentation av anmälda våldtäkter på 500%, märk väl att då inkluderas även Kanada, Norge, Finland, Japan, Korea, etc, helt enkelt folk som inte är mer benägna att våldta än Svenskar, dessa drar kraftigt ned procentalen till just 500 %. Hur skulle det se ut om man bara väljer ut personer från de länder med en kvinnosyn av förhistorisk karaktär.

Hur överrepressenterade är personer från Middle East & North Africa i Sverige? Detta är inte publicerat i Sverige, jag tror inte Sahlin o gänget ser ngt intresse i det heller, men Norge har däremot sett detta som ett problem värt att belysa. Så hur ser det ut där?


"Detta innebär att överrepresentationen hos tex Afrikaner i förhållande till etniska norrmän baserat på deras befolkningsandel enligt rapporterna och statistiken presenterad från officiella källor är: 11,3 gånger. Medans den är 15,8 gånger f ör invånarna med sitt ursprung i Mellanöstern.

Överrepresentationen för Irakier var dock störst. En av 373 Irakier var en våldtäktsman (år 2004) medans samma siffra för etniska norrmän var en av 10275. Det är alltså 27,5 gånger vanligare att en irakier våldtar än att en etnisk norrman gör det. "


Var är reaktionen Reinfeldt och Sahlin? Reinfeldt säger ingenting och Sahlin ljuger och förnekar antagligen på samma sätt som hon gjorde då den sk "hederskulturen" (läs hellre kyckling kulturen) var mode att diskutera efter Fadimes död. Såhär förnekade Sahlin den gången: - "Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor..."

Sahlin visar upp en så total beröringsskräck för att diskutera vissa mäns grisiga attityd till kvinnor så att hon tom förnekar den kulturella bakgrunden. Detta exempel är ett tydligt sådant på hur undlåtenheten till att öppna ögonen och våga kritisera kulturer som inte är förenliga med vår. Konsekvensen av att ignorera problemet är givetvis fler stympade flickor, fler våldtagna och skändade flickor, fler mördade flickor.

Sahlin är inte fri från ansvar!

Sahlin och större delen av det politiska etablissemanget behandlar våldtäktsfrågan på samma sätt först med tystnad:

Sahlin:- (schh vi låtsas som ingen ser eller hör)
Steg 2 förnekelse: Sahlin - Nänä det är bara enskilda män som begår hemska brott!
steg 3. Ja ok, det är en överrepressentation av denna grupp men invandrare har det dåligt socialt och ekonomiskt i Sverige och det är därför de våldtar men Svenskar gör det också och sen har ju Svenska tjejer så lite kläder på sig - och det kan ju bli en smärre chock. Dessutom så är Svenska företagare rasister så våldtäktsmännen kanske inte har fått arbete, ja det är mkt som påverkar och det finns inga enkla lösningar.

Steg 4. Sahlin: Låt oss dra igång ytterligare en antirasist kampanj! - Men Mona hur hjälper det flickorna som riskerar bli våldtagna.? - Ja men det är ju i slutändan svenskarnas fel det är därför vi ska sparka på dem.  Vi ska krossa dem som berättar detta!
Det är en skam att media och politiker förljuger sanningen
Det är en skam att vi tillåter våldtäkter och vägrar gripa an den fruktansvärda kvinnosyn som så starkt bidrar till denna skymf mot svenska flickor och damer.

Avslutningsvis låter jag Sahlin avsluta: ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka."

/
Ceasar

 

GP


RSS 2.0